Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Νερό για χιλιάδες στρέμματα!

Τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το μεγάλο αρδευτικό δίκτυο

 

3278bc4e3a619cbc46dcd84a06f028eb_L

Ολοκληρώθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας το νέο αρδευτικό δίκτυο στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γανόχωρας, που κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του έργου «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Κατερίνης» και αφορά τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των αρδευτικών δικτύων των Δημοτικών Διαμερισμάτων Άνω Αγιάννη, Νεοκαισάρειας, Γανόχωρας, Σβορώνου, Ν. Κεραμιδίου και Π. Χράνης καθώς και τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας που εξυπηρετεί το νέο αρδευτικό δίκτυο.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 20.000.000 ευρώ και το ποσό της σύμβασης σε 11.200.526 ευρώ. Το έργο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, με προϊσταμένη αρχή τη Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του υπουργείου ΠΑΠΕ (πρώην Αγροτικής Ανάπτυξης).
Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου, παρακολούθησε τη δοκιμαστική λειτουργία ελέγχου και εκκινήσεων των αντλητικών συγκροτημάτων και ενημερώθηκε για την έκταση και τον τρόπο λειτουργίας του νέου αρδευτικού δικτύου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γανόχωρας, το οποίο μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών του δικτύου και των αυτοματισμών, θα παραδοθεί προς χρήση στο Δήμο Κατερίνης στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Το κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα έχει αυτόνομο και ανεξάρτητο δίκτυο άρδευσης με δεξαμενές εξισορρόπησης, συλλογής καθώς και με αντλιοστάσια μεταφοράς ύδατος και διανομής ύδατος.
Αναλυτικότερα, για το Δημοτικό Διαμέρισμα Γανόχωρας, έχει κατασκευαστεί δίδυμη δεξαμενή συλλογής ύδατος, διπλό αντλιοστάσιο εξοπλισμένο με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου και δίκτυο άρδευσης περίπου 31 χιλιομέτρων και αρδεύει συνολική έκταση περίπου 5.165 στρεμμάτων και περιλαμβάνεται σε αυτή το σύνολο του αγροκτήματος του Δ.Δ. της Γανόχωρας.
Την ικανοποίησή της για την πορεία του έργου εξέφρασε η κ. Σοφία Μαυρίδου, επισημαίνοντας ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας παρέχει ουσιαστική στήριξη στον αγροτικό κλάδο με τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων στις γεωργικές περιοχές του δήμου Κατερίνης.