Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Εργαλείο πρόληψης

Στελέχη της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ενημέρωσαν για όλα τα νέα δεδομένα σε ημερίδα του ΕΒΕ Πιερίας

c54f493754865e543002422f23407174_L

Ημερίδα με την Τειρεσίας ΑΕ πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Πιερίας, όπου οι επιχειρηματίες είχαν τη μοναδική ευκαιρία να ενημερωθούν από υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας για τη λειτουργία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, τη διαγραφή δεδομένων ΣΑΥ και τις Υπηρεσίες προς τις Επιχειρήσεις, τη συμβολή της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ και ιδιαίτερα του Αρχείου των Αρνητικών στοιχείων (ΣΑΥ) στην αξιολόγηση της φερεγγυότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας, τους χρόνους τήρησης και τις διαδικασίες διαγραφής των στοιχείων ΣΑΥ από το αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, την Ευρωπαϊκή Εμπειρία αλλά και τις υπηρεσίες ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ προς τις επιχειρήσεις (Τ.Σ.Ε.Κ.).

Εισηγητές ήταν ο Διευθυντής Ανάπτυξης της Τειρεσίας Δρ Πέτρος Καπασούρης και ο Διευθυντής Οργάνωσης και Υποστήριξης Πελατών κ. Ιωάννης Παλόγλου. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου απηύθυνε χαιρετισμό και συντόνισε της συζήτηση. Επίσης, στο πάνελ συμμετείχε η δικηγόρος κα Ελένη Αθανασιάδου – Παπαγεωργιάδου, εκπρόσωπος της εταιρείας στην Πιερία.

Την ημερίδα άνοιξε ο κ. Χατζηχριστοδούλου καλωσορίζοντας του ομιλητές και τονίζοντας ότι «για τους επιχειρηματίες η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητά τους. Είναι πολύ σημαντικό που σήμερα βρίσκεστε εδώ στο Επιμελητήριό μας για να μας ενημερώσετε επίσημα και υπεύθυνα για τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και να απαντήσετε στα ερωτήματά μας». Σημειώνεται ότι υπήρξε πλήθος ερωτήσεων από τους επιχειρηματίες στις οποίες απάντησαν οι εισηγητές.

Ο δρ. Καπασούρης ενημέρωσε για τη λειτουργία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, τους σκοπούς και τις βασικές αρχές της, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να ενημερώσουμε επίσημα και υπεύθυνα ανατρέποντας κάποιους μύθους που υπάρχουν στην Ελλάδα». Υπογράμμισε ότι «λιγότερη πληροφόρηση σημαίνει και λιγότερη δανειοδότηση γιατί οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια αν δεν γνωρίζουν», ενώ σημείωσε ότι «η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ δεν είναι μια βάση καταγραφής ιστορικών γεγονότων, αλλά με βάση τα στοιχεία που έχουμε προσπαθούμε να εκτιμήσουμε το μέλλον».

Βασικοί σκοποί της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, μέσα από την παρουσίαση που έγινε, είναι: 1. H ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων με αποστολή: την προαγωγή και προστασία του θεσμού της τραπεζικής πίστης, την εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών και συνεπώς, την ομαλή λειτουργία της αγοράς, τη μείωση των επισφαλειών προς όφελος του τραπεζικού συστήματος, των συναλλασσομένων και εν τέλει της εθνικής οικονομίας, την πρόληψη και αποτροπή της απάτης στις τραπεζικές συναλλαγές και στις συναλλαγές με κάρτες, την παροχή ορθών και επίκουρων πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς των υποκειμένων για την εξασφάλιση γενικά της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των συναλλαγών και τελικά της άσκησης του δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας. 2. Η διαχείριση και διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται από τα πληροφοριακά της συστήματα. Στη συνέχεια ο κ. Παλόγλου παρουσίασε την υπηρεσία ΤΣΕΚ σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ δεν είναι μια εταιρεία με εμπορικό προσανατολισμό, στόχος μας είναι να δώσουμε σε μια αγορά που το έχει ανάγκη μια έγκυρη πληροφόρηση ώστε και ο έλληνας επιχειρηματίας να μπορεί πιο εύκολα να παίρνει εκείνα τα ρίσκα που αναλογούν στο μέγεθός του παίρνοντας, όμως, τις μέγιστες προφυλάξεις. Σήμερα, δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους τους επιχειρηματίες να έχουν πρόσβαση σ’ αυτές τις πληροφορίες, και όχι μόνο στις Τράπεζες, μέσα από μια απλή εφαρμογή, την υπηρεσία ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων), https://tsek.teiresias.gr». Σύμφωνα με την παρουσίαση, η Υπηρεσία ΤΣΕΚ αποσκοπεί στην άμεση και αξιόπιστη υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων, έτσι ώστε να αξιολογούνται αντικειμενικότερα και αποδοτικότερα οι οικονομικές δοσοληψίες με προμηθευτές και πελάτες. Η καλύτερη εκτίμηση του κινδύνου που ενέχεται στις συναλλαγές αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την προστασία από επισφαλείς συνεργασίες και παρεπόμενες συνέπειες, μειώνει το λειτουργικό κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενισχύει την επιχειρηματική εμπιστοσύνη και συνδράμει στην ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας. Παράλληλα, αποτρέπονται συνεργασίες οι οποίες θα μπορούσαν να αποβούν προβληματικές ή/και ζημιογόνες, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζεται η δημιουργία νέων. Τα δεδομένα που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ΤΣΕΚ αφορούν σε στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) της Τειρεσίας ΑΕ και παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για το τρέχον έτος και την τελευταία τριετία καθώς και συγκεντρωτικά πέραν αυτής με σχετική ένδειξη αν έχουν τακτοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, πάντα σύμφωνα με τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες διαδικασίες και τους χρόνους τήρησης.

Τα στοιχεία αυτά αφορούν σε:
- Ακάλυπτες επιταγές
- Απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή
- Αιτήσεις πτωχεύσεων – Αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτώχευσης λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη
- Αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής / εξυγίανσης (αρ. 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα)
- Κηρυχθείσες πτωχεύσεις
- Διαταγές πληρωμής & διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου
- Πλειστηριασμούς ακινήτων
- Πλειστηριασμούς κινητών
- Τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες
- Κατασχέσεις ακινήτων και εγγραφές επιταγών βάσει Ν.Δ. 1923
Παρέχονται επίσης στοιχεία Υποθηκών-Προσημειώσεων (ΣΥΠ) καθώς και δεδομένα εταιριών από ΦΕΚ και μελλοντικά από ΓΕΜΗ.