Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Θύματα γραφειοκρατίας

Ερώτηση βουλευτών για τους επιτυχόντες στις Αστυνομικές Σχολές

 3aaacc01ec0ab45cb2f271feb7a692ad_L

Για τεράστια αναστάτωση, άγχος και ταλαιπωρία που έχει δημιουργηθεί στους προς εισαγωγή άρρενες – επιτυχόντες στις Αστυνομικές Σχολές της χώρας ετών 2013-2014 και 2014-2015, κάνουν λόγο σε ερώτησή τους προς τους αρμόδιους υπουργούς 21 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Κουκοδήμος.

 

«Προφανώς ένεκα ελλείψεως συντονισμού των συναρμοδίων υπηρεσιών των Υπουργείων σας, αυτοί καλούνται προς κατάταξη στις τάξεις του Ελληνικού Στρατού, ενώ επίκειται από τον Σεπτέμβριο 2015 η εγγραφή τους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 παρ. 23 Ν. 4115/2013», αναφέρουν οι βουλευτές ζητώντας από τους Υπουργούς να επιλύσουν το πρόβλημα.

 

Όπως τονίζουν, αν και επιτυχόντες και αναμένοντες καρτερικά την εισαγωγή τους, οι κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες αποστέλλουν σημειώματα κατάταξης, οι οποίες, ενώ τους γνωστοποιείται το γεγονός της επικείμενης εισαγωγής των σπουδαστών στις οικείες Σχολές, δεν προβαίνουν στην χορήγηση αναβολής κατάταξης έως του χρόνου της επικείμενης εγγραφής των, με αποτέλεσμα να γεννάται τεράστιο πρόβλημα τόσο στους επιτυχόντες όσο και στις οικογένειές τους. Ως καθίσταται σαφές, πρόκειται για μία ταλαιπωρία πρωτοφανή, άνευ αιτίας και ουσίας, εξ αιτίας αμιγώς γραφειοκρατικού προβλήματος και έλλειψης σχετικής πρόνοιας, η οποία και πρέπει να αρθεί τάχιστα.

 

Οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ζητούν, «εως της οριστικής επίλυσης του προβλήματος και με δεδομένο ότι έχουν ήδη αποσταλεί σχετικά σημειώματα κατάταξης στους επιτυχόντες προς εισαγωγή, να δοθεί άμεση εντολή στις υπηρεσίες στρατολογίας για την προσωρινή στρατολογική τακτοποίηση των επιτυχόντων ούτως ώστε να τυγχάνουν νομίμως αναβολής ή αναστολής κατάταξης»