Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Σε πλήρη λειτουργία

Κανένα αίτημα χρηματοδότησης! Ενδιαφέρουσα είναι η απάντηση που δίνει η Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία δεν κατατέθηκε κανένα αίτημα (στην συγκεκριμένη υπηρεσία) «για χρηματοδότηση του αναφερόμενου έργου (GIS) από το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Ωστόσο, σημειώνει πως για την συντήρηση μετεωρολογικών σταθμών για σκοπούς πυροπροστασίας, πιθανές πηγές χρηματοδότησης κατόπιν έγκαιρου αιτήματος από την αρμόδια υπηρεσία, θα μπορούσε να ήταν: το Πράσινο ταμείο, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020»

Μέτρα πρόληψης ενόψει θέρους Όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου στην απάντηση του υπουργείου απαριθμούνται οι ενέργειες στις οποίες προχωρά κάθε χρόνο η Διεύθυνση Δασών Πιερίας. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται:

-Η ετήσια συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου της περιοχής, εκπονώντας και τις αντίστοιχες μελέτες προκειμένου να υπάρχει η καλύτερη δυνατή πρόσβαση στον ορεινό όγκο από όλα τα οχήματα. -Η ετήσια συντήρηση των υδατοδεξαμενών αντιπυρικής προστασίας που έχει εγκαταστήσει σε καίρια σημεία του ορεινού όγκου, για τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών σχημάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης -Οι καλλιεργητικές επεμβάσεις στα δασικά οικοσυστήματα της ευρύτερης περιοχής για τον καθαρισμό της βλάστησης εκπονώντας και τις αντίστοιχες μελέτες ανάλογα με τα κονδύλια που υπάρχουν. -Οι περιπολίες στον ορεινό όγκο του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου με το προσωπικό του Δασονομείου Λιτόχωρου, αλλά και του λοιπού προσωπικού της υπηρεσίας στα πλαίσια των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΥΠΕΚΑ όπως της πρόληψης των λαθροϋλοτομιών, του οδικού προγράμματος Δασοπροστασίας και της προστασία άγριας πανίδας. -Επίσης υπογραμμίζεται η συνεργασία στο θέμα της φύλαξης και της προστασίας και με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, ο οποίος εδρεύει στο Λιτόχωρο και επιτηρεί την περιοχή του Εθνικού Δρυμού.

Για το ίδιο ερώτημα (αυτό της προστασίας του βουνού από τις πυρκαγιές), ο Φορέας υποστηρίζει είναι στελεχωμένος με οκταμελές εποπτικό προσωπικό (επόπτες-φύλακες), το οποίο είναι επιφορτισμένο κυρίως με τη καταγραφή των πιέσεων και των απειλών που προκαλούνται στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου από ανθρωπογενείς και μη δράσεις και δραστηριότητες, και την ενημέρωση των αρμοδίων καθ” ύλην αρχών (Δασική Υπηρεσία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομία) για τη πρόληψη και τη καταστολή τους.

Β.Ζ.