Τα Ολύμπια Νέα

Απόψεις / Τοπικά Νέα

Χρήστος Τζιουβάρας | ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

Το τελευταίο διάστημα, και με αφορμή τις έντονες παρεμβάσεις της νέας δημοτικής αρχής πάνω στην σιδηροδρομική γραμμή και τον παλαιό σιδ. Σταθμό του πλαταμώνα, έχει γίνει μία μεγάλη συζήτηση για το εάν αυτό είναι σωστό ή λάθος.

Στιγμιότυπο πλήρους οθόνης 3032015 112605 πμ

Πιστεύω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, και σίγουρα υπάρχουν κάποιες σταθερές που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Το ‘οικόπεδο’ της γραμμής ανήκει στην ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. και κάθε παρέμβαση επ’ αυτής σίγουρα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον με τη σύμφωνη γνωμοδότησή της, αν όχι με δική της πρωτοβουλία, έστω και μετά από άσκηση πίεσης. Το επιχείρημα της ΓΑΙΑΟΣΕ ότι η γραμμή είναι ‘σε αναστολή’ και όχι ‘κατηργημένη’ δεν ευσταθεί αν λάβουμε υπόψη την παρ.1, αρθρ.9 του Ν.3891/2010 (Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα) σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί μέρος του σιδηρόδρομου να είναι σε αναστολή λειτουργίας για περίοδο μεγαλύτερη του ενός (1) έτους.

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 358/Δ/21.3.2005, από τον παλαιό σιδ. Σταθμό Πλαταμώνα μέχρι και την θέση ‘Κρανιά’ στο Κάστρο του Πλαταμώνα, όλος ο χώρος εντός του ορίου απαλλοτρίωσης είναι χαρακτηρισμένος Ιστορικός Τόπος. Όπως αναφέρει το σχετικό Φ.Ε.Κ., το τμήμα αυτό εμφανίζει ιδιαίτερο ιστορικό, τεχνικό και επιστημονικό ενδιαφέρον, συνιστά χαρακτηριστικό και ομοιογενή χώρο που διαμορφώθηκε στις αρχές του 20ου αι., μέσα σε ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον. Τα ακίνητα εντός αυτού και οι κατασκευές χαρακτηρίζονται ως μνημεία που εμφανίζουν ιδιαίτερη ιστορική, αρχιτεκτονική και βιομηχανική σημασία. Τόσο τα ακίνητα όσο και τα έργα υποδομής της σιδ. Γραμμής αποτελούν μία ενιαία και αδιάσπαστη ιστορική, αρχιτεκτονική, «βιομηχανική» και λειτουργική ενότητα, σημαντική για την ιστορία της αρχιτεκτονικής των σιδ. Σταθμών του νεώτερου Ελληνικού Κράτους.

Όλα αυτά χρήζουν προστασίας από την αρμόδια υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Και προστασία δεν είναι η τοποθέτησή τους σε ‘γυάλα’ ή η εγκατάλειψή τους, αλλά όπως ορίζει ο σχετικός νόμος Ν.3028/2002 (άρθρο 3) Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, προστασία είναι και η ανάδειξη και η ένταξη στη σύγχρονη κοινωνική ζωή.

Ως μηχανικός, παρά τη συμπάθεια που τρέφω προς όλα τα μέλη της Τοπικής Κοινότητας Πλαταμώνα, νιώθω θλιμμένος και βαθειά προσβεβλημένος όταν βλέπω να καταπατάται κάθε σχετική διάταξη και να εκτελούνται έργα και εργασίες χωρίς τις απαιτούμενες μελέτες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους. Οι παρεμβάσεις σε όλο το μήκος της γραμμής από τον παλαιό σ.σ. Πλαταμώνα μέχρι τον νέο σ.σ. Πόρων είναι μη σύννομες και δημιουργούν τετελεσμένα αφού κατέστρεψαν την μηχανική των πρανών της παλαιάς γραμμής. Το θεμιτό όραμα μέρους της τοπικής κοινωνίας για το τρενάκι θα γίνει τώρα πράξη με πολύ μεγαλύτερη δυσκολία. Το χαλίκι που έπεσε στον παλαιό σ.σ. Πλαταμώνα δημιουργεί μία προσωρινή καθαριότητα, θάβει όμως κάθε προοπτική ανάδειξης της ιστορικότητας του τόπου αυτού και μαζί με αυτήν θάβει και κάθε προοπτική μίας «άλλης» ανάπτυξης που πιστεύω ότι ο τόπος αυτός αξίζει.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. διαθέτει τα ακίνητά της προς εκμετάλλευση και πιστεύω και η ίδια και η διοίκησή της το επιθυμεί για να αυξήσει τα έσοδά της και να μείνει όρθια. Η αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επιθυμούν την προστασία, άρα και ανάδειξή των μνημείων της αρμοδιότητάς τους αφού αυτή είναι η δουλειά τους, και έχουμε και μία τοπική κοινωνία που επιθυμεί την πρόοδο και την ανάπτυξη, βεβαίως την καθαριότητα και την υγιεινή, και την αξιοποίηση του χώρου αυτού που είναι τόσο στενά συνδεδεμένη με αυτόν που τον αγαπάει σαν δικό της.

Ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί αυτά τα τρία μέρη δεν μπορούν να τα βρούνε, με την επιφύλαξη ότι ποτέ δεν υποβλήθηκε μία συνολική μελέτη ανάδειξης και ανάπτυξης από τους κατά αύξουσα σειρά ενδιαφερόμενους, τον Δήμο, την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων ή την ΓΑΙΑΟΣΕ, αλλά και με την επιφύλαξη μιας τοπικής αυτοδιοίκησης – γιατί αυτήν υπηρετεί και προστατεύει τον Δημότη – που χωλαίνει.

Καλώ τον Δήμαρχο Δίου – Ολύμπου

• να δει καταρχάς ότι ο Δήμος Δίου – Ολύμπου είναι κακό δείγμα της Ελλάδας,

• να μην ακούσει τις σειρήνες του χωριού για άλλη μία ‘ρήξη’ που δεν μας οδηγεί πουθενά, και στη συνέχεια

• να συνεργαστεί και, όχι μόνο να μην προβεί σε ενέργειες για αποχαρακτηρισμό της ιστορικής σημασίας μέρους αυτού του τόπου όπως ακούγεται αλλά, ή να υποβάλλει ολοκληρωμένη μελέτη συνολικής και σοβαρής ανάπλασης στις αρμόδιες υπηρεσίες ύστερα από ανοιχτή διαβούλευση με τους κατοίκους του χωριού, ή να χρησιμοποιήσει το εργαλείο που δίνει ο νέος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.4067/2012, άρθρο 6, παρ.2) για θέσπιση ειδικών όρων, μορφολογικών περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης σε όλη την ζώνη ενδιαφέροντος ώστε να διευκολυνθεί την επιθυμητή ανάπλαση από την μεριά του Δήμου, την ανάπτυξη πολιτιστικών εγκαταστάσεων που συνάδουν με την ιστορικότητα του χώρου ή και τουριστικών επιχειρήσεων από ιδιώτες επιχειρηματίες, ειδικά στην θέση του παλαιού σταθμού.

Χρήστος Τζιουβάρας
Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ.
Δημότης Δήμου Δίου – Ολύμπου, Κάτοικος Πλαταμώνα