Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

orkomosia-pkm

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2015, στις 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Άμεσα μέτρα και συντονισμένες δράσεις για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στην Π.Ε. Σερρών. Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 2ο: Σχέδιο της «Περιφερειακής Στρατηγικής προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Εισηγητής: Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 3ο: Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εισηγητής: Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 4ο: 4η Τροποποίηση προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2015. Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 5ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης της μελέτης του οδικού άξονα Ποτίδαιας- Κασσανδρείας, Ν.Χαλκιδικής. Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Θέμα 6ο: Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2015 Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 7ο: Κατάρτιση Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών έτους 2015 της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας χρηματοδοτούμενων από α) Ίδιοι Πόροι (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων), β) Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.) έτους 2015. Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 8ο: Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2015 Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Εισηγητής: Περικλής Κολότσιος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 9ο: Κατάρτιση Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών έτους 2015 της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας χρηματοδοτούμενων από ιδίους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων). Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 10ο: Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2015 Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 11ο: Κατάρτιση Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών χρηματοδοτούμενων από α) Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) και β) Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.) έτους 2015. Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 12ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας (σχετ. 130218(1127)/24-03-2015 αριθμ. πρωτ. έγγραφο). Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 13ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Π.Ε. Πέλλας (σχετ. 130056(1259)/17-03-2015 αριθμ. πρωτ. έγγραφο). Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

Θέμα 14ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Π.Ε. Πιερίας (σχετ. 80042(677)/19-03-2015 αριθμ. πρωτ. έγγραφο). Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 15ο: Οργάνωση, λειτουργία και επικοινωνία του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.
Εισηγητής: Αντώνιος Δ. Γυφτόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.