Τα Ολύμπια Νέα

Απόψεις / Τοπικά Νέα

Ποιός δεν καταλαβαίνει το αυτονόητο;

(Η ανάγκη σπουδής στην κοινωνική πραγματικότητα)

ithagenia

Και ενώ το ζητούμενο, σε ό,τι αφορά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι η προσαρμογή της στις ανάγκες του σήμερα.

Και ενώ το ζητούμενο είναι η διεκδίκηση συνδυαστικών γνώσεων, που συνδέονται αμεσότερα με την καθημερινότητα του μαθητή, καθώς επίσης και η αφομοίωση σημαντικών εννοιών και η προσαρμογή τους σε πρακτικά ζητήματα για την καλύτερη αντίληψη της πραγματικότητας.

Και ενώ το ζητούμενο είναι η μετατροπή του προφίλ και του περιεχομένου του εκπαιδευτικού από έναν άνυδρο διαχειριστή ενός στενού αντικειμένου σε μια πολύπλευρη, γοητευτική και εμπνευσμένη προσωπικότητα με διάθεση αποκαλυπτικού και ολιστικού φωτισμού των μαθησιακών στόχων.

Και ενώ το ζητούμενο είναι η απαλλαγή του σχολείου από ταξικές αγγυλώσεις και μεροληψίες αλλά και αναντίστοιχες εκπαιδευτικές πρακτικές, έκαναν ξανά την εμφάνιση τους οι γνωστοί φοβικοί εκπρόσωποι της “οικονομικολογίας”, διαρρέοντας φανταστικά σενάρια αλλαγής των αναλυτικών προγραμμάτων και των απαιτούμενων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια, στα γνωστά μέτρα και σταθμά, που αυτοί μπορούν να τα καταφέρουν, φαντάζομαι για συντεχνιακά οφέλη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που δρουν με το συγκεκριμένο τρόπο. Με την έκδοση και διανομή των νέων σχολικών εγχειριδίων για τα μαθήματα Πολιτικής Παιδείας Α” και Β” Λυκείου, προφανώς τρομαγμένοι από την αδυναμία τους να προσεγγίσουν σημαντικά κοινωνικά θέματα με έναν ευρύτερο και πιο φιλόδοξο γνωστικά τρόπο, χαρακτηρίζοντας την διεπιστημονική προσέγγιση, που είναι και το ζητούμενο, ως “κοινωνιολογίζουσα”. (όπως λέμε φασίζουσα ή κομμουνιστικίζουσα).

Ανεξάρτητα απ’ την ποιότητα ή την όποια δομή των καινούργιων βιβλίων, που δεν πρέπει να αποτελεί τροχοπέδη για τον εκπαιδευτικό, αλλά εμπόδιο που παρακάμπτεται και μάλιστα εποικοδομητικά, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι όλα αυτά είναι μέρος της κοινωνικής πραγματικότητας και πρέπει να εξηγηθούν μέσα απ’ την υπέρβαση των συνθηκών που τα παράγουν και μέσα σ’ ένα σχολικό περιβάλλον με εμπνευσμένους και πολυδιάστατους εκπαιδευτικούς με την ελπίδα τα παιδιά να αγαπήσουν την γνώση και να εισπράξουν χαρά.

Η κοινωνική πραγματικότητα είναι που γεννάει την ανάγκη κατανόησης κειμένου, κατανόησης των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών, αλλά και της οικονομίας.

Πρωτίστως λοιπόν αυτήν την κοινωνική πραγματικότητα πρέπει να μελετούμε και να κατανοούμε, γιατί αποτελεί θεμελιώδη ανθρώπινη επιλογή, γιατί όλα τα προηγούμενα αποτελούν εκφάνσεις της και προϊόντα της και γιατί μέσα από την συστηματική ανάγνωση της θα αφουγκραστούμε τις νέες βελτιωμένες ανάγκες μας και θα οδηγηθούμε, με την συνδρομή όλων των επιστημών, σε καλύτερα επίπεδα αντίληψης, ύπαρξης και αυτοπραγμάτωσης.

Στα πλαίσια αυτά θεωρούμε απαραίτητη την διδασκαλία της Κοινωνιολογίας ως μάθημα γενικής παιδείας της Γ” Λυκείου, καθώς επίσης και του μαθήματος Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στο Δ” επιστημονικό πεδίο Οικονομικών-Κοινωνικών-Πολιτικών επιστημών και ως μάθημα επιλογής του Α” επιστημονικού πεδίου Ανθρωπιστικών Επιστημών για την ένταξη των μαθητών σε Κοινωνικές-Πολιτικές επιστήμες, όπως ψυχολογία, κοινωνιολογία, διεθνείς σπουδές κ.ά.

Παπαϊωάννου Γιώργος

Μαρινοπούλου Βούλα

Μακροβασίλης Βασίλης