Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 4ου ΡΑΛΙ ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Ο.Ε, [ Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής ] ΚΑΙ ΤΗΝ Σ.Ι.Α.Β.Ε. (Σύλλογος Ιστορικού Αυτοκινήτου)

Η Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής είναι ένα πανελλήνιο μη κερδοσκοπικό δευτεροβάθμιο σωματείο που ασχολείται με τα ιστορικά οχήματα στην χώρα μας εκπροσωπώντας τα συμφέροντα χιλιάδων φίλων που διατηρούν, αποκαθιστούν και χρησιμοποιούν τα εν λόγω οχήματα στην Ελλάδα. Η Ομοσπονδία μας είναι Μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παλαιών Οχημάτων (F.I.V.A.) και αποτελείται από δεκαπέντε (15) σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αντιπροσωπεύοντας περισσότερα από δύο χιλιάδες(2.000) οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος πλήρως αποκατεστημένα και περισσότερα από τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) Μέλη. Προσπάθειά μας, στην διάρκεια της λειτουργίας μας ως δευτεροβάθμιας Ομοσπονδίας, είναι να προωθήσουμε με οποιοδήποτε θεμιτό και νόμιμο μέσο τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας και των συναλλακτικών και χρηστών ηθών.

Ο ΣΙΑΒΕ (Σύλλογος Ιστορικού Αυτοκινήτου) ιδρύθηκε στις 29 Μαρτίου 1997 και σήμερα αριθμεί 370 μέλη.
Καλύπτει εκτός από την Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδος, από τα Ιωάννινα μέχρι την Ορεστιάδα του Έβρου.
Γίνεται κανείς μέλος του συλλόγου άμεσα χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αγάπη και ο σεβασμός για το παλιό όχημα.
Ο σύλλογος διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις με επισκέψεις σε χώρους μουσειακούς, επιμορφωτικούς, διασκεδαστικές διαδρομές (κυνήγι θησαυρού) προβάλλοντας παράλληλα τα ιστορικά οχήματα στις πλατείες και στους δρόμους.