Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Δήμος Πύδνας – Κολινδρού | Περισυλλογή των αδέσποτων ζώων

3-001

Από τις 1/4/2015 ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού ξεκίνησε την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων προς στείρωση, αντιλυσσικό εμβολιασμό, αποπαρασίτωση των ζώων αυτών υπό την παρουσία του Αντιδημάρχου Τουλούπα Νικολάου, του Προέδρου του Δ.Σ. Ανδρικόπουλου Αυγουστίνου, του Δημοτικού υπαλλήλου Δερματά Παναγιώτη και του κτηνίατρου που του έχει ανατεθεί η παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών Ατταλίδη Γεώργιου, με σκοπό την επιτήρηση των αδέσποτων ζώων για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

1-001

2-001