Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

418 θέσεις 5μηνης απασχόλησης στον Δήμο Κατερίνης

Mέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ

LOGO ΔΗΜΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟ(1)

Την Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2015, ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων  από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, που αφορά την πρόσληψη  προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών στους δήμους της χώρας και λήγει τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2015.

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα προβλέπει  418 θέσεις, διαφόρων ειδικοτήτων ,για τον Δήμο Κατερίνης, οι οποίοι και θα απασχοληθούν σε διάφορες υπηρεσίες, όπως καθαριότητα, τεχνική υπηρεσία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΔΕΥΑΚ, τμήμα πρασίνου κλπ.  Οι θέσεις και οι ειδικότητες έχουν ως εξής:

     
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

234

ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

25

ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ  με  άδεια οδήγησης Γ” κατηγορίας

17

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

16

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

12

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

12

ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

12

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

10

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

8

ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ

5

ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

4

ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

4

ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

4

ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ

4

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

4

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

4

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

4

ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

3

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

2

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

2

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

2

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

2

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ

2

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

2

ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

2

ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

1

ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ – ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ

1

ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

1

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

1

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ

1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1