Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Κηρύχθηκαν οι περιοχές Δήμων Κατερίνης & Πύδνας – Κολινδρού της Περιφερειακής Ενότητας ΠΙΕΡΙΑΣ σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης

IMG_7273

IMG_7274

Μετά το σχετικό αίτημα που υπέβαλε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την υπ’ αριθμ. 1894 / 23.03.2015 απόφασή του, λαμβάνοντας υπόψη του την κείμενη νομοθεσία, κήρυξε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης τις περιοχές που αναγράφονται στο από 20.03.2015 αίτημα της Π.Κ.Μ..

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση κηρύσσονται σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών, λόγω κατολισθητικών φαινομένων, έως 30 Μαΐου 2015:
1. Τ.Κ. Ελάφου, Δ.Ε. Ελαφίνας, Δήμου Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας και αφορά την «κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Τοπικής Κοινότητας Ελάφου του Δήμου Κατερίνης λόγω κατολισθητικών φαινομένων»
2. Τ.Κ. Ρυακίων, Δ.Ε. Κολινδρού, Δήμου Πύδνας – Κολινδρού, Π.Ε. Πιερίας και αφορά την «κατολίσθηση εδάφους στην Τ.Κ. Ρυακίων του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού».