Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

«Ναι» στη σύνδεση Μακεδονίας-Θεσσαλίας

Γενική Λαϊκή Συνέλευση στους Πόρους

904bdecff1db3d47042c4d34eeb7d13e_XL

Παρουσία του Δημάρχου Δίου – Ολύμπου Κώστα Δημόπουλου, του Δημάρχου Τεμπών Κώστα Κολλάτου και του περιφερειακού συμβούλου Αριστείδη Αγγέλου, που εκπροσώπησε την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, συνήλθε στην αίθουσα εκδηλώσεων των Πόρων την Τετάρτη, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Τ.Κ. Πόρων Νίκου Παπανικολάου η Γενική Λαϊκή Συνέλευση των κατοίκων της περιοχής.

Η αίθουσα κατακλύστηκε από κατοίκους της περιοχής, τους Αντιδημάρχους Δημήτρη Γουλάρα, Γιώργο Ζτάνη και Νίκο Λάππα, δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους απ’ όλες τις παρατάξεις.

Αντικείμενο της συνέλευσης, που διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα, ήταν η ενημέρωση από πλευράς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δια της Π.Ε. Πιερίας και της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Δίου – Ολύμπου, σχετικά με την κατασκευή σύγχρονης γέφυρας μήκους 80 μέτρων διπλής κατεύθυνσης, και όχι μονής κατεύθυνσης τύπου Bailey (στρατιωτικής) όπως είχε προταθεί παλαιότερα, που θα συνδέει τους Πόρους με το Καστρί Λουτρό, υπερβαίνοντας τον ποταμό Παπαπούλι.

Ακούστηκαν αρκετές απόψεις από τις τοποθετήσεις των κατοίκων, με επικρατέστερη αυτήν που ήθελε την κατασκευή του έργου. Υπήρχαν βέβαια και ορισμένες αντίθετες απόψεις και πρόταση από το Δήμαρχο, εφ’ όσον αυτό κριθεί απαραίτητο, να λάβει απόφαση το συμβούλιο της Τ.Κ. Πόρων.

Την επομένη ημέρα, ως απόηχος της συνέλευσης, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το συμβούλιο της Τ.Κ. Πόρων και με ψήφους δύο υπέρ (Γεώργιος Στούμπος, Μαρία Μπουζιώτα) και μία «παρών» (Νίκος Παπανικολάου) αποφάσισε να γνωμοδοτήσει θετικά για την κατασκευή της γέφυρας.

Θα ακολουθήσει επικύρωση της απόφασης αυτής από το Δημοτικό Συμβούλιο για να ακολουθήσουν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίηση του έργου, το οποίο θα εκτελεστεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με τη σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και είναι προϋπολογισμού ευρώ 2.500.000.

Κατά την ωρίμανση των μελετών του έργου, θα διεξαχθεί νέα γενική λαϊκή συνέλευση των κατοίκων των Πόρων, με αντικείμενο τις εναλλακτικές λύσεις των οδεύσεων διέλευσης των οχημάτων, ώστε να εκπονηθεί από πλευράς του Δήμου Δίου – Ολύμπου ανάλογη κυκλοφοριακή μελέτη που θα υποδείξει τα έργα σύνδεσης του οικισμού με τη γέφυρα και τη διαδρομή προσπέλασης του οικισμού.