Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η νομοθεσία (ν.2508/97) αναφέρει ότι για πολεοδομικές επεμβάσεις με το ΓΠΣ μπορεί να προσδιορίζονται περιοχές ανάπλασης η αναμόρφωσης και να προτείνεται η σύνταξη ειδικής μελέτης για το πώς θα εφαρμοστεί.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΠΙΟΥ Ο χαρακτήρας των περιοχών αυτών είναι αποτρεπτικός της δόμησης και προστατευτικός του αγροτικού τοπίου κυρίως κατά μήκος των ακτών, ή σε περιοχές κηρυγμένες ή όχι, ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους η όπου αλλού κατά την κρίση του μελετητή πρέπει να υπάρξει περιορισμός των δραστηριοτήτων χωρίς κατ’ ανάγκη να είναι περιοχές προστασίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ Προστατεύεται το δίκτυο των μονοπατιών τα οποία συνδέουν διάφορους οικισμούς και τοποθεσίες μεταξύ τους. Επιβάλλεται η αποκατάσταση της συνέχειας του δικτύου όπου αυτό έχει διακοπεί και η συντήρηση και αποκατάσταση των μονοπατιών. Σε περίπτωση κατά την οποία νέοι οδικοί άξονες τέμνουν παλαιά μονοπάτια επιβάλλεται η σύνδεση τους με το νέο οδικό δίκτυο και η εξασφάλιση της ομαλής πεζοπόρου διακίνησης στο μονοπάτι.

ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ Δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων στον περιαστικό χώρο ώστε να ξασφαλίζεται ένας εναλλακτικός τρόπος σύνδεσης των οικισμών με την παραλιακή ζώνη της Δ.Ε Κορινού αλλά και της παραλιακής ζώνης του Δήμου γενικότερα. Ο σχεδιασμός του ανωτέρου δικτύου να γίνει με την πολεοδομική μελέτη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ για τον οικισμό «ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ»:
1. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα η περιοχή Natura 2000 πρέπει να χαρακτηρισθεί ως ΠΕΠ κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Στην εν λόγω μελέτη δεν χαρακτηρίζεται ως ΠΕΠ, αλλά ακολουθούνται και στα όρια αυτής οι γενικές κανονιστικές ρυθμίσεις.
Η εισήγηση για το συγκεκριμένο θέμα είναι θετική ως προς το σύνολο της μελέτης. Προφανώς έχετε διαφορετική άποψη από τον Φορέα και παρακαλούμε όπως μας εξηγήσετε σχετικά ώστε να μορφοποιήσουμε την τελική μας άποψη για το Β2 στάδιο της μελέτης, καθώς επιθυμούμε η οικοδόμηση του οικισμού να ενεργηθεί σύμφωνα με το Νόμο και με σεβασμό στο περιβάλλον.
2. Να μας ενημερώσετε: α. Εάν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις σχετικές με τη νομιμότητα της πολεοδόμησης του εν λόγω οικισμού, ποια είναι η δικαστική κρίση και σε ποιο βαθμό δικαιοδοσίας βρίσκονται. Β. Εάν υπάρχουν εκκρεμείς δίκες, σε ποια δικαστήρια εκκρεμούν, με ποιο αντικείμενο προσβολής και εάν οι ανοιγείσες δίκες έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα ή όχι για τις περαιτέρω ενέργειες προς οικοδόμηση.
……
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όσον αφορά τα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων που αφορά το εν λόγω ΓΠΣ, έχουν ενημερωθεί για τη μελέτη; Τους έχει ζητηθεί η γνωμοδότηση; Ποιες είναι οι δικές τους απόψεις επ΄’ αυτής;
Εάν όχι, επισημαίνουμε ότι η γνώμη τους θα έχει βαρύνουσα σημασία διότι γνωρίζουν σε βάθος τόσο τις αδυναμίες όσο και τις δυνατότητες αξιοποίησης της περιοχής τους. Συνεπώς προτείνουμε να ζητηθεί και η δική τους γνωμοδότηση.
……