Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑ 6: Η επέκταση του οικισμού του Κορινού είναι μέσα στα όρια γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας; ……

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 2.3 Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Εχουμε την άποψη ότι η μελέτη αντιμετωπίζει όλη την επικράτεια της Δ.Ε Κορινού ως εν δυνάμει δομήσιμο χώρο χωρίς ουσιαστικούς περιορισμούς δόμησης που πιθανόν να υποθηκεύει την περιοχή σε πολλά επίπεδα πρωτίστως την αγροτική παραγωγή, ένα νέο τουριστικό πρότυπο προσανατολισμένο στον πολιτισμικό και το φυσιολατρικό τομέα, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος την κλιματική αλλαγή, και ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ (σελίδα 18 ) Η γεωργική γη δεν εντάσσεται στις Περιοχές Ειδικής Προστασίας. Ωστόσο, είναι σχεδόν προφανές ότι τα ΓΠΣ είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τον επανακαθορισμό της γης αυτής με σύγχρονα ομοιογενή κριτήρια, με συνεκτίμηση τόσο των διαμορφωμένων καταστάσεων όσο και των λοιπών αναγκών σε γη. Σύμφωνα με τον ν. 2508/97επιβάλλεται η διαφύλαξη της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και η γενικότερη οργάνωση να γίνεται επί της ουσίας σύμφωνα με το κυρωμένο Περιφερειακό Πλαίσιο σε τρεις διαβαθμίσεις: – Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας – Γεωργική γη κύριας χρήσης – Λοιπή γεωργική γη. Οι τελικά οριζόμενες περιοχές να προσδιορίζονται με σαφή και τεχνικά άρτιο τρόπο (όρια δρόμων και αγροκτημάτων, ρέματα ή άλλα φυσικά όρια) ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμες και κοντά στα όρια της ΠΕΧΩΠ ( πρώην ΝΕΧΩΠ). Η εικόνα του εξωαστικού χώρου είναι γνωστή σε όλους, εικόνα μιας αλλοπρόσαλλης πολιτικής στη διαχείριση των χρήσεων γής, η οποία πρέπει να αναθεωρηθεί με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ερώτημα: έχουν ληφθεί τα ανωτέρω υπ’ όψιν από τους μελετητές;

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ τα κατωτέρω σύμφωνα με τους στόχους που θέτει μεν η μελέτη στο λεκτικό της, όμως δεν φαίνεται να αποτελούν ισχυρούς άξονες σχεδιασμού, αφού επιτρέπονται χρήσεις δύσκολα συμβατές μεταξύ τους.

Ενδεικτικά λοιπόν, προτείνουμε: 1. Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις αγροτικής παραγωγής. 2. Κατοικία αγροτών 3. Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης, συναφείς με την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα της περιοχής, 4. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης συναφή με την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα της περιοχής, 5. Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής. 6. Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής 7. Περιορισμοί ως προς το κατώτερο όριο εμβαδού κατάτμησης αρτιότητα κάλυψη και συντελεστή δόμησης. Να απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίων κατοικίας εντός του γηπέδου εκτός και αν πρόκειται για αγροτική κατοικία και εγκαταστάσεις αγροτικής παραγωγής η για κτίρια άλλων χρήσεων συναφών με την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ ( σελίδα 19) Από το λεκτικό της μελέτης υποστηρίζεται ότι η συγκεκριμένη περιοχή λόγω της θέσης της είναι η μόνη κατάλληλη για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης της δ.ε. Κορινού. Όμως, θα θέλαμε να γνωρίζουμε ποια είναι η άποψη της διοίκησης για το είδος της ανάπτυξης του τουρισμού. Π.Χ. να ενισχυθεί η παραθεριστική ή η τουριστική – του ξενοδοχειακού τουρισμού- διάσταση ανάπτυξης; Σε κάθε επιλογή θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες επιτρεπόμενες χρήσεις.

Γ. ΠΕΠ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ( σελίδα 21 ) Ερώτημα: Εάν η μελέτη έλαβε υποψη το -ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ- Επειδή οι μελέτες ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ καλούνται να εξειδικεύσουν τις κατευθύνσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου χώρου και να εφαρμόζουν το πρόγραμμα δράσης του Περιφερειακού Πλαισίου, θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν έχουν ληφθεί υπόψη από την ομάδα μελέτης για να δούμε τι είναι εφικτό να εφαρμοστεί και τι όχι.

ΠΕΠ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ( σελίδα 21 και 22) 1. Υφισταμένες αγροτικές δραστηριότητες χωρίς επέκταση της γεωργικής γης, ανόρυξη φρεατίων, βαθειά άροση. Δεν επιτρέπονται άλλα κτίσματα εκτός από αγροτικές αποθήκες οριζόντιου τύπου. 2. Κατοικία 3. Αρχαιολογικές εργασίες, εργασίες προστασίας, αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων, διατηρητέων κτισμάτων 4. Πολιτιστικές δραστηριότητες, δημόσιοι χώροι συνάθροισης κοινού και κτίσματα-υποδομές ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και εξυπηρέτησης του κοινού. 5. Απαγορεύονται οι υπαίθριες εγκαταστάσεις αποθήκευσης–εμπορίας ικοδομικών υλικών