Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου – Ολύμπους στις 17 Μαρτίου 2015

dion-olympos (3)

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 17.03.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/​2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).

2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.81 – Ο.Τ.83 του οικισμού του Δίου. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

3. Επικαιροποίηση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 51⁄2006 απόφασης του Δ.Σ. Λιτοχώρου. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

4. Αποδοχή της απόφασης ένταξης και των όρων ένταξης της πράξης «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις διανομών Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

5. Λήψη απόφασης για έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ)- τακτοποιητικός του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων Δ.Δ. Βροντούς και Δ.Δ. Καρίτσας» (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

6. Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Δήμου Δίου-​Ολύμπου». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

7. Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση-​Κατασκευές συμπληρωματικών υποδομών πολιτιστικού κέντρου Δ.Ε.Λιτοχώρου».(Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

8. Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου-​χώρου στάθμευσης και περίφραξης, κέντρου πληροφόρησης επισκεπτών και μουσείου φυσικής ιστορίας του Εθνικού δρυμού Ολύμπου». (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων στο Δ.Δ. Βροντούς και Δ.Δ. Καρίτσας» (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

10. Λήψη απόφασης για έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).

11. Διαγραφή χρεών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).

12. Κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2014 και Α΄ δόση έτους 2015. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

13. Τροποποίηση της αριθμ. 192⁄2014 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό μελών για το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ο. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος).

14. Έγκριση της αριθμ. 3⁄2015 απόφαση της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ο. που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισήγηση Βακουφτσή Ειρήνη, Δημοτική Σύμβουλος).

15. Έγκριση και διάθεση δαπάνης για την παράθεση δεξίωσης στα πλαίσια του εορτασμού της25ης Μαρτίου. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).

16. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2015. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αστέριος Γαλάνης