Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ομόφωνα αποδεκτές οι προτάσεις της εισήγησης του Δημάρχου Κατερίνης κ. Σάββα Χιονίδη, στο προσυνέδριο της ΚΕΔΕ, για τα οικονομικά των ΟΤΑ, στην Ξάνθη

_AR_3999

Ομόφωνη αποδοχή συνάντησε εκ μέρους των συνέδρων, η πρόταση των εννέα σημείων, που εισηγήθηκε ο Δημάρχος Κατερίνης κ. Σάββας Χιονίδης στον προσυνεδριακό διάλογο της ΚΕΔΕ, για τα οικονομικά των Δήμων, στην Ξάνθη.

Στην εισήγηση του ο κ. Χιονίδης παρουσίασε ένα οραματικό, διεκδικητικό πλαίσιο που μπορεί να απελευθερώσει τις δημιουργικές δυνάμεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να την καταστήσει πιο αποτελεσματική, ως φορέα που έχει την μεγαλύτερη εγγύτητα προς τον πολίτη του 21ου αιώνα, δίνοντας ποιοτικό στίγμα στη διαχείριση της καθημερινότητας του. Ταυτόχρονα, επιτρέπει να αναδειχθεί ο καινοτόμος χαρακτήρας των δράσεων των ΟΤΑ που έχει ανάγκη μια σύγχρονη κοινωνία.

_AR_3985

Επιγραμματικά η πρόταση του κ. Χιονίδη συνοψίζεται στα παρακάτω σημεία:

Κύριος πολιτικός στόχος του παρόντος συμβουλίου της ΚΕΔΕ, πρέπει να είναι η αύξηση των πόρων της Αυτοδιοίκησης από 2,5% του ΑΕΠ στο 8%., προκειμένου η αυτοδιοίκηση να παρέχει ακόμα περισσότερες, καλύτερες αλλά και φθηνότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Πρόκειται για έναν στόχο σοβαρό και εφικτό, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης των 27 βρίσκεται στο 12,5% του ΑΕΠ. Η δημιουργία δημοτικών ομολόγων, εκμεταλλευόμενοι τις εκτάσεις, τα ακίνητα και γενικότερα τις πλουτοπαραγωγικές πηγές των Δήμων, προκειμένου οι ΟΤΑ να αντλήσουν ρευστότητα στη σημερινή δύσκολη συγκυρία. Υπάρχει πλήρη ανάλυση για τον τρόπο υλοποίησης αυτής της πρότασης η οποία θα λειτουργήσει ανασχετικά στο ξεπούλημα της Δημοτικής περιουσίας αντί πινακίου φακής. Στήριξη των τοπικών Συνεταιριστικών Τραπεζών( αντί δημιουργίας τράπεζας των ΟΤΑ) προκειμένου να πετύχουμε την ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης που κατευθύνονται στην ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο. Επανεξέταση των κριτηρίων κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) και της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), προκειμένου να αρθούν οι σημερινές αδικίες και να ληφθεί υπ΄ όψιν η πραγματική κατάσταση που βιώνει κάθε Δήμος (πλήθος ασκούμενων αρμοδιοτήτων, έλλειψη βασικών υποδομών, έκταση, απόστασεις, χαρακτηρισμός κλπ), με πρωταρχικό στόχο την ικανοποίηση του κριτηρίου της ελάχιστης σύγκλισης. Ισότιμη και διακριτή συμμετοχή στη διαχείριση του ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ) των δύο βαθμών της Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την επιταγή του Συντάγματος. Πρόβλεψη ύπαρξης ειδικού κονδυλίου του ΣΕΣ ( με δεδομένη την οικονομική ασφυξία των ΟΤΑ) στην κατεύθυνση της συντήρησης των έργων που κατασκευάστηκαν (σχολεία, δρόμοι, δίκτυα, υποδομές κλπ) από τα τρία προηγούμενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης. Θέσπιση ¨πράσινης ΣΑΤΑ¨ για την χρηματοδότηση έργων περιβαλλοντικού χαρακτήρα και για την αντικειμενική, ισότιμη και διαφανής διαχείριση των πόρων του Πράσινου Ταμείου. Αναπροσαρμογή στις τιμές μονάδων των Δημοτικών έργων και προμηθειών, προκειμένου αυτές να εναρμονιστούν με τις αντίστοιχες του εμπορίου και των ιδιωτικών έργων (που είναι και οι πραγματικές) μειώνοντας έτσι τα αντίστοιχα προϋπολογιστικά κόστη. Επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει την λειτουργία των Δημοτικών Επιχειρήσεων και Ανώνυμων Εταιριών των ΟΤΑ. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν να λειτουργούν ως βραδυκίνητοι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί. Ή να καταργηθούν με την ενσωμάτωση τους στους μητρικούς ΟΤΑ ή να ξαναλειτουργήσουν με διαφάνεια, ευελιξία και αποτελεσματικότητα ως εργαλεία ανάπτυξης των Δήμων.

Κλείνοντας την εισήγηση του ο Δήμαρχος Κατερίνης κ. Σάββας Χιονίδης, τόνισε προς του συνέδρους : «…Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτό το οποίο θα πρέπει πρωτίστως να δούμε είναι η οραματική διάσταση της Αυτοδιοίκησης και συνάμα διεκδικητική έναντι της κεντρικής εξουσίας. Όραμα και διεκδίκηση απολύτως προσηλωμένα στην πραγματικότητα, ώστε να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε το έργο και την μεγάλη τιμητική ευθύνη που μας εμπιστεύτηκαν οι Δημότες μας…».