Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Σχεδιάζεται το μέλλον του Κορινού

Αναβολή στην ψήφιση του β1’ σταδίου της μελέτης για το ΓΠΣ Κορινού

38d8112a4ca23065e599bb90f9473f3d_XL

Στην αναβολή της ψήφισης του β’ σταδίου της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του πρώην Δήμου Κορινού, προχώρησε το δημοτικό συμβούλιο Κατερίνης. Η αναβολή, ήρθε κατόπιν αιτήματος της αντιπολίτευσης (ζήτησε χρόνο για να ενημερωθεί), πρόταση την οποία αποδέχθηκε ο δήμαρχος Κατερίνης λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος.

Παρόλα αυτά, οι μελετητές παρουσίασαν αναλυτικά τη μέχρι τώρα πορεία της μελέτης τους. Όπως τόνισαν ο πρώην Δήμος Κορινού αποφάσισε να προχωρήσει το ΓΠΣ το Νοέμβρη του 2010 ενώ η απόφαση ουσιαστικά «ενεργοποιήθηκε» το 2013.

Το ΓΠΣ πρόκειται για έναν κορυφαίο στρατηγικό σχεδιασμό σε μια περιοχή η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αυτά τα χαρακτηριστικά, θα επιχειρήσει να ενισχύσει θέτοντας κανόνες και διορθώνοντας ενδεχομένως λάθη του παρελθόντος.

Όπως τονίστηκε από τους μελετητές το ΓΠΣ της Δ.Ε. Κορινού έχει «χρονικό ορίζοντα» το 2031 και εφόσον ολοκληρωθεί και εγκριθεί θα αποτελέσει ένα σοβαρό εργαλείο ανάπτυξης.

Καθορίζει τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης σε ολόκληρη την εντός και εκτός σχεδίου περιοχή, έχει κατεξοχήν στρατηγικό χαρακτήρα και δίνει την αναπτυξιακή διάσταση της περιοχής σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης,

Την Καθαρά Δευτέρα, παρουσιάστηκε το β1’ στάδιο της μελέτης η οποία αναμένεται να ψηφιστεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Το συγκεκριμένο στάδιο περιλαμβάνει τη σύνταξη της πρότασης, τις γνωμοδοτήσεις φορέων, την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τις τελικές παρατηρήσεις, αλλά και την εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το τελικό στάδιο.

Αναλύοντας τα χαρακτηριστικά της Δημοτικής Ενότητας Κορινού, οι μελετητές ανέφεραν πως πρόκειται για μια κατεξοχήν αγροτική δημοτική ενότητα με όλα τα θετικά και αρνητικά που συνεπάγονται.

Αποτελείται από ένα οικιστικό δίκτυο έξι οικισμών με έναν μεγάλο οικισμό (Κορινού) και πέντε μικρούς, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της έκτασής της είναι πεδινό και καταλήγει στο Θερμαϊκό Κόλπο.

Το βορειοδυτικό τμήμα της ενότητας αποτελεί λοφώδη έκταση ενώ το παραλιακό παρουσιάζει τουριστική δραστηριότητα. Στα χαρακτηριστικά της Δ.Ε. Κορινού, το γεγονός ότι «εξαρτάται έντονα» από την πόλη της Κατερίνης που αποτελεί την έδρα του νέου καλλικρατικού δήμου καθώς και το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Π.Ε. Πιερίας.

Στόχοι του Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπως τους παρουσίασαν οι μελετητές είναι η διατύπωση των βασικών κατευθύνσεων για τη χωρική οργάνωση της Δ.Ε. Κορινού, ο προσδιορισμός των Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) οι οποίες δεν θα πολεοδομηθούν, ο καθορισμός των ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τις προοπτικές και τις σχετικές κατευθύνσεις σε ότι αφορά τους παραγωγικούς τομείς.

Στους στόχους επίσης είναι, ο καθορισμός των κατευθύνσεων σε ότι αφορά τη πολεοδομική οργάνωση των θεσμοθετημένων και προς πολεοδόμηση περιοχών, ο προσδιορισμός των αναγκαίων μεγεθών σε κοινωνικό εξοπλισμό και ο εντοπισμός των περιοχών που απαιτούν ανασχεδιασμό και παρεμβάσεις, καθώς και η τροποποίηση της ισχύουσας ΖΟΕ Κορινού καθώς έχουν περάσει σχεδόν είκοσι χρόνια από την έγκριση της και οι θεσμοθετημένες εκείνες ρυθμίσεις δεν καλύπτουν πλέον τις σημερινές ανάγκες της περιοχής όπως επιβάλλεται και από την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία. Στο διάστημα αυτό έχουν διαμορφωθεί νέα αναπτυξιακά, θεσμικά και προγραμματικά δεδομένα που απαιτούν ένα συνολικό και διαφορετικό πλαίσιο σχεδιασμού.

Για πολύ σοβαρό θέμα που χρήζει καλύτερης ενημέρωσης, έκανε λόγο η δημοτική σύμβουλος του «Άλλου Δρόμου» Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη, εκφράζοντας για μια ακόμη φορά την ενόχληση του συνδυασμού της, για το γεγονός ότι δεν ήρθε ποτέ στα μέλη του συνδυασμού ο πλήρης φάκελος της μελέτης, αλλά και οι απόψεις που έχουν καταθέσει οι φορείς επί του σχεδίου. Η κ. Νταρλαγιάννη, ζήτησε την αναβολή του θέματος, ώστε να υπάρξει χρόνος για την ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Στέργιος Μπουσνάκης, τόνισε ότι έχουν καταθέσει προτάσεις και ενστάσεις επί του σχεδίου 39 φορείς της Πιερίας, όπως δασαρχείο και αρχαιολογική υπηρεσία.

Υπέρ της απόσυρσης του θέματος και της ψήφισής του σε επόμενη συνεδρίαση, τάχθηκε και ο δήμαρχος Κατερίνης. Ο κ. Χιονίδης, αναγνώρισε το ενδιαφέρον της αντιπολίτευσης, αλλά και το δικαίωμα πληρέστερης ενημέρωσης, αφού το ΓΠΣ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που θα καθορίσει τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης σε μια ολόκληρη περιοχή.
Β.Ζ.