Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Η τοπική και οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή των Πιερίων με τη μεθοδολογία της Συμμετοχικής Εκτίμησης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (PACA)

Τρίτη Άσκηση Πιερικής Αναπτυξιακής: Πέτρα Πιερίας & Πιέρια

pieria-ori-570

Η τρίτη άσκηση στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο Τοπικής/Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης ως καθοριστικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στις Περιφέρειες της Μαύρης Θάλασσας (LRED-Net)» που εντάσσεται στο «Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μαύρη Θάλασσα 2007-2013»για την περιοχή της Πέτρας – Πιερίων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας διεξήχθη με επιτυχία υπό την καθοδήγηση των εξειδικευμένων στελεχών της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α…

Οι φορείς που έλαβαν μέρος στην άσκηση ήταν η Τοπική Αυτοδιοίκηση της περιοχής, η Ένωση Επαγγελματιών Ελατοχωρίου, το Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ράχης και η ομάδα υπευθύνων του έργου από την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.. Κατά τη διάρκεια της άσκησης αναλύθηκε η ανταγωνιστικότητα των κύριων κλάδων τοπικής οικονομίας, όπως ο αγροτουρισμός, η γεωργία με κύρια προϊόντα τα κεράσια Ράχης και την ποικιλία καπνού «Κατερίνη», η κτηνοτροφία και η δασοπονία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου, στους παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής και στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Ως σημαντικά πλεονεκτήματα της περιοχής της Πέτρας και των Πιερίων καταγράφηκαν η ύπαρξη του χιονοδρομικού κέντρου Ελατοχωρίου, ως πόλος έλξης επισκεπτών, η εγγύτητα με το παραλιακό μέτωπο, η ύπαρξη παραδοσιακών οικισμών με αξιόλογα στοιχεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, η ιδιαίτερη φιλοξενία των επαγγελματιών και των κατοίκων και ο ευαισθητοποιημένος πληθυσμός σε θέματα τοπικής ανάπτυξης.

Οι εμπλεκόμενοι στην άσκηση φορείς κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η τοπική ανάπτυξη είναι διαδικασία που απαιτεί μία καλά μεθοδευμένη προσπάθεια από την τοπική κοινωνική δυναμική με σαφείς στόχους και ιεράρχηση πρωτοβουλιών.Η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προώθηση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, έχει στόχο να προκαλέσει επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αύξηση του τουριστικού εισοδήματος και συμπλήρωση του αγροτικού εισοδήματος και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Στα πλαίσια της στρατηγικής ανάπτυξης για τον ορεινό όγκο Πιερίων όπως καταγράφηκε από την ανάλυση των δεδομένων της υφιστάμενης κατάστασης, διαμορφώθηκαν οι εξής τομείς προτεινόμενων παρεμβάσεων, τεχνικές υποδομές, υποδομές ενίσχυσης της παραγωγικής ικανότητας και της ανταγωνιστικότητας και υποδομές για τον αγροτουρισμό, ενώ οι προτεινόμενες ενέργειες – πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν θα πρέπει να είναι μικρής κλίμακας, φιλικές προς το περιβάλλον και με ποιοτική αισθητική.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Πιερική Αναπτυξιακή (τηλ. επικοινωνίας: 2351027541).