Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Πενταμελής ομάδα για την ολοκλήρωση του Συνεδριακού Κέντρου Λιτοχώρου

Όλα τα ονόματα

PB090654 (1)

«Σύσταση ομάδας εργασίας – διοίκησης έργου για την υποβολή προτάσεων στο στάδιο της αποπεράτωσης του Συνεδριακού Κέντρου Λιτοχώρου και της νέας Αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

Αφού έλαβε υπόψη τη διάταξη του άρθρου 58 § 1 περ. θ’ του ν. 3852/2014 και την ανάγκη να συσταθεί ομάδα εργασίας που θα αναλάβει την υποβολή προτάσεων στο στάδιο της αποπεράτωσης του Συνεδριακού Κέντρου Λιτοχώρου και της νέας Αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να τελεί σε αρμονία με το φυσικό τοπίο, το ύφος, την παράδοση και τις ανάγκες των πολιτιστικών και συλλογικών φορέων του Λιτοχώρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη σύσταση ομάδας εργασίας – διοίκησης έργου αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, τα εξής:

1. Νικόλαο Λάππα του Αθανασίου, Αντιδήμαρχο, κάτοικο Λιτοχώρου. 2. Αθανάσιο Καλαμπάκα του Αστερίου, κάτοικο Λιτοχώρου. 3. Σωτήριο Μασταγκά του Δημητρίου, κάτοικο Λιτοχώρου. 4. Ολυμπία Μυτιληναίου του Ιωάννη, κάτοικο Αθηνών. 5. Δημήτριο Πολύδωρο του Βασιλείου, κάτοικο Λιτοχώρου.

Σκοποί της ομάδας εργασίας – διοίκησης έργου είναι:

1. Η συνεργασία με την ομάδα μελετητών που θα οριστούν για την εκπόνηση των μελετών αποπεράτωσης του Συνεδριακού Κέντρου Λιτοχώρου, της Αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου (Βεντάλια) και του περιβάλλοντος.

2. Η υποβολή προτάσεων για την ισόρροπη, από αισθητικής απόψεως, ένταξη των κτηρίων στο φυσικό περιβάλλον.

3. Η προσαρμογή των απαιτήσεων των συλλογικών δράσεων της τοπικής κοινωνίας.

4. Η υποβολή προτάσεων για την διεξαγωγή συνεδρίων φορέων και συλλόγων και θεατρικών παραστάσεων από φορείς εκτός του Δήμου, με στόχο την προβολή των αρετών φυσικού κάλλους του Δήμου μας.

5. Η υποβολή προτάσεων για την εσωτερική διακόσμηση με επίκεντρο την προαγωγή των αξιοθέατων του Ολύμπου, του Λιτοχώρου και, γενικότερα, του Δήμου Δίου – Ολύμπου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ