Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Η τοπική και οικονομική ανάπτυξη στο Δίον Πιερίας με τη μεθοδολογία της Συμμετοχικής Εκτίμησης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (PACA)

Στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο Τοπικής/Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης ως καθοριστικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στις Περιφέρειες της Μαύρης Θάλασσας (LRED-Net)» που εντάσσεται στο «Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μαύρη Θάλασσα 2007-2013» διεξήχθη με επιτυχία η δεύτερη άσκηση για την περιοχή του Δίου που ανήκει στο Δήμο Δίου – Ολύμπου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, υπό την καθοδήγηση των εξειδικευμένων στελεχών της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α..

Στιγμιότυπο πλήρους οθόνης 1622015 110531 πμ

Στην τοπική ομάδα εργασίας συμμετείχαν με εκπροσώπους τους, ο Οργανισμός Φεστιβάλ Ολύμπου, η Αρχαιολογική Υπηρεσία (Αρχαιολογικό Μουσείο Δίου), η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, η Ομάδα Παραγωγών Καπνού, επιχειρηματίες της περιοχής, καθώς επίσης και ο εταίρος του έργου, Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α..

Κατά την υλοποίηση της άσκησης έγινε αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και των κυριοτέρων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Οι τομείς, οι οποίοι αναλύθηκαν ήταν η γεωργία, με έμφαση στην καλλιέργεια καπνού και ακτινιδίου (Π.Γ.Ε.), η κτηνοτροφία, η μεταποίηση και το εμπόριο αγροτικών προϊόντων καθώς και οι υπηρεσίες. Επιπλέον καταγράφηκαν οι πλούσιοι πολιτιστικοί – αρχαιολογικοί πόροι της περιοχής, οι πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες.

Η περιοχή λόγω της γεωγραφικής της θέσης, της χωροθέτησης του Αρχαιολογικού Πάρκου, του μυθικού Ολύμπου και της πρωτογενούς παραγωγής, έχει σε μεγάλο βαθμό προσδιορίσει την κοινωνική εξέλιξη και την οικονομική της ανάπτυξη. Ο συνδυασμός φυσικής ομορφιάς του Ολύμπου με τα αρχαιολογικά μνημεία και το Μουσείο του Δίου δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς, αφού συγκέντρωσαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία κατά τη διάρκεια της άσκησης και εντόπισαν τις δυνατότητες αλλά και τα αδύναμα σημεία της περιοχής του Δίου κατέληξαν, στο γεγονός ότι θα πρέπει να καταρτιστεί μία αναπτυξιακή στρατηγική για το Δίον, όπου θα πρέπει να διαμορφωθούν οι όροι για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας – στον πρωτογενή κυρίως τομέα – όπου θα πρέπει να εμπλουτιστεί η παραγωγική βάση, σε συνδυασμό με την προβολή της περιοχής με τους όρους του σύγχρονου marketing. Παράλληλα, προτάθηκε η δημιουργία σημείων πώλησης τοπικών προϊόντων και η ένταξή τους σε πολιτιστικές – τουριστικές διαδρομές, η προώθηση και δικτύωση επωνύμων και πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων και η υποστήριξη μέσω κατάρτισης επί της τεχνογνωσίας παραγωγής τους καθώς και σχετικά με τον απαιτούμενο εξοπλισμό παραγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Πιερική Αναπτυξιακή (τηλ. επικοινωνίας: 2351027541).