Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Η τοπική και οικονομική ανάπτυξη στο Λιτόχωρο Πιερίας με τη μεθοδολογία της Συμμετοχικής Εκτίμησης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (PACA)

Εικόνα 021

Στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο Τοπικής/Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης ως καθοριστικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στις Περιφέρειες της Μαύρης Θάλασσας (LRED-Net)» που εντάσσεται στο «Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μαύρη Θάλασσα 2007-2013» διεξήχθη με επιτυχία η πρώτη άσκηση για την περιοχή του Λιτοχώρου που ανήκει στο Δήμο Δίου – Ολύμπου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Στόχος της εν λόγω άσκησης ήταν η εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης της περιοχής, η ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της και η διατύπωση ενός σχεδίου δράσης για την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι οποίοι συμμετείχαν με εκπροσώπους τους ήταν η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, το Σωματείο Επαγγελματιών Λιτοχώρου, η Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας, ο Ορειβατικός Σύλλογος Λιτοχώρου, καθώς επίσης και ο εταίρος του έργου, Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α..

Κατά την υλοποίηση της άσκησης εντοπίστηκαν από κοινού οι ευκαιρίες και τα προβλήματα των κυριοτέρων κλάδων της τοπικής οικονομίας και παρουσιάστηκαν οι προτάσεις των τοπικών παραγόντων και των εμπλεκομένων φορέων. Ειδικότερα αναλύθηκαν οι τομείς, του τουρισμού και των καταλυμάτων, του εμπορίου – υπηρεσιών, της γεωργίας και του φυσικού περιβάλλοντος και καταγράφηκε η υφιστάμενη κατάσταση, τα πλεονεκτήματα, καθώς επίσης και τα προβλήματά τους. Βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής αναδείχθηκε η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος. Υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης πολλών βασικών αξόνων, που είτε στηρίζεται στο θαλάσσιο μέτωπο, είτε στηρίζεται στην ενδοχώρα. Ο εμβληματικός ορεινός όγκος του Ολύμπου σε συνδυασμό με τη σημαντική ακτογραμμή δημιουργούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μία δημιουργική – μη μονοδιάστατη ανάπτυξη του χώρου, με δυνατότητες προσαρμογής και εναλλακτικών λύσεων.

Μετά την καταγραφή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, αλλά και την επισήμανση των μειονεκτημάτων των παραγωγικών τομέων της περιοχής του Λιτοχώρου οι εμπλεκόμενοι φορείς κατέληξαν, πως υπάρχει πλήθος δράσεων που μπορούν να υλοποιηθούν, ώστε να υπάρξει αναβάθμιση και ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων, όπως η διαφημιστική προβολή, η ήπια αξιοποίηση του Ολύμπου και η προβολή πολιτιστικών δρωμένων. Ταυτόχρονα μπορεί να δημιουργηθεί ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση και δικτύωση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και της τεχνογνωσίας παραγωγής τους, καθώς επίσης και την προώθηση εξειδικευμένων προϊόντων του τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας όπως επίσης και η μεταφορά τεχνογνωσίας επί του θέματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Πιερική Αναπτυξιακή (τηλ. επικοινωνίας: 2351027541).