Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Γενική Συνέλευση του Ναυτικού Μουσείου Λιτοχώρου

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015 – Πρόσκληση

THIRAIOS NMLITOHOROU

Το Δ.Σ. του Ναυτικού Μουσείου Λιτοχώρου (Ν.Μ.Λ.) σας καλεί να παρευρεθείτε στις 15 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στην αίθουσα του Ν.Μ.Λ. για την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Μουσείου.

Θέματα προς συζήτηση:

1. Απολογισμός έργου 2014.

2. Οικονομικός απολογισμός 2014.

3. Προγραμματισμός δράσης 2015.

Εκτός θεμάτων θα υπογραφεί μεταξύ του Ναυτικού Μουσείου Λιτοχώρου και του Δημάρχου του Δήμου ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ η δωρεάν παραχώρηση των χώρων του Μουσείου για 25 χρόνια.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Τριανταφύλλου Ιωάννης

Prosklisi NML 2015