Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Έργο προστασίας του θαλάσσιου πλούτου

Θέμα ημερών η ολοκλήρωση του τεχνητού υφάλου στη βόρεια Πιερία

Ξεκίνησε η πόντιση των τεχνητών στοιχείων για τη δημιουργία του τεχνητού υφάλου στις Αλυκές Κίτρους. Η διαδικασία ξεκίνησε ακριβώς ένα μήνα πριν (στις 5 Ιανουαρίου 2015) και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών αν οι καιρικές συνθήκες συνεχίσουν να είναι ευνοϊκές.

 

 

Το τεχνητό στοιχείο είναι έτοιμο εδώ και ένα χρόνο περίπου, ενώ η πόντιση αυτού καθυστερούσε λόγω των απαραίτητων ελέγχων καταλληλότητας του υποστρώματος του βυθού, αλλά και της έρευνας για τυχόν ύπαρξη ναρκών στην περιοχή, τα οποία αισίως ολοκληρώθηκαν.

Τα μπλόγκια που βρίσκονται στο λιμάνι μεταφέρονται σε σημείο 2,5 με 3 ναυτικά μίλια από την ακτή και τοποθετούνται σε βάθος 15 μέτρων με γερανό και με τη βοήθεια δυτών. Σύμφωνα βέβαια με το χρονοδιάγραμμα η πόντιση έπρεπε να είχε δρομολογηθεί και ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2014. 

 

 

Η δημιουργία του τεχνητού υφάλου στην περιοχή θα βοηθήσει σημαντικά στην συνέχεια της αλιείας. Η αύξηση της τεχνολογικής ικανότητας στην αλιεία έχει επιφέρει υπεραλίευση των ιχθυαποθεμάτων και  η κατασκευή τεχνητών υφάλων σε θαλάσσιες περιοχές στόχο έχουν την προστασία και την αποκατάσταση των ιχθυοαποθεμάτων και διαιτημάτων τους, την προστασία του οικοσυστήματος και την αύξηση της αλιευτικής παραγωγής, σε δεύτερο χρόνο. 

 

 

Ο ύφαλος θα προστατεύει τόπους αναπαραγωγής και διατροφής των ψαριών. Ακριβώς λόγω της κατάχρησης εκ μέρους της αλιείας, γινόταν δηλαδή αλίευση σε τόπους που δε θα πρεπε ή με μεθόδους που δεν θα έπρεπε, οι ύφαλοι έρχονται να αποκαταστήσουν την ισορροπία. Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν τεχνητοί ύφαλοι σε τέσσερα σημεία της χώρας, στο Φανάρι στις ακτές της Ροδόπης όπου κατασκευάστηκε ο πρώτος, στην Κάλύμνο, στην Ιερισσό και στην Πρέβεζα.

 

 

Αφού πραγματοποιηθεί η πόντιση, θα υπάρξει τριετής παρακολούθηση ώστε να βγει ένα διαχειριστικό σχέδιο. Με το διαχειριστικό σχέδιο θα καθοριστεί πώς θα ασκείται η αλιεία στην περιοχή και τι άλλες δραστηριότητες και πως αυτές θα μπορούν να γίνουν, μεταξύ αυτών ερασιτεχνική αλιεία ή και καταδυτικός τουρισμός ενδεχομένως. Η ολοκλήρωση του έργου σε συνδυασμό με τις ΠΟΑΥ θα δημιουργήσουν προοπτικές ανάπτυξης στην περιοχή αλλά συνάμα θα συμβάλλουν στην ισορροπία του οικοσυστήματος.