Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

ΚΛΗΡΩΣΗ 8 ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Ανακοίνωση του εργατικού κέντρου

ebe3d175c409b58b03668a7a7625c5e9_L

Όπως μας ενημέρωσε ο Ο.Α.Ε.Δ. θα ξεκινήσει η απογραφή αστέγων για συμμετοχή στην κλήρωση οκτώ (8) κενών και αδιάθετων κατοικιών (του πρώην Ο.Ε.Κ.) στον Δήμο Κατερίνης.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν κρατήσεις υπέρ ΕΛΕΚΠ και δικαιούνται Στεγαστικής Συνδρομής από τον Ο.Α.Ε.Δ., είναι κάτοικοι ή εργάζονται στον Καλλικρατικό Δήμο Κατερίνης μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν Απογραφικό Δελτίο (Αίτηση), το οποίο επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και αφορά την οικογενειακή, οικονομική και ασφαλιστική τους κατάσταση, για να λάβουν μέρος στη διανομή με κλήρωση των παραπάνω κατοικιών.

Τα Απογραφικά Δελτία θα χορηγούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. – ΚΠΑ 2 Κατερίνης (Τ. Τερζοπούλου τέρμα και Νικ. Πλαστήρα τέρμα – Εργατικές Κατοικίες) όπου και θα υποβάλλονται συμπληρωμένα. Η προθεσμία υποβολής των Δελτίων ορίζεται από 1 Φεβρουαρίου 2015 έως 15 Μαρτίου 2015.

Πληροφορίες και οδηγίες για τις προϋποθέσεις και τις λοιπές λεπτομέρειες θα παρέχονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. – ΚΠΑ2 Κατερίνης με ειδικό έντυπο οδηγιών.

Οποιοδήποτε απογραφικό δελτίο που υποβλήθηκε σε προηγούμενη απογραφή δεν ισχύει και θα πρέπει να υποβληθεί απαραίτητα νέο Δελτίο από όλους τους ενδιαφερόμενους μέσα στην προθεσμία που ορίζεται.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                  Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΛΑΣΗΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ                                                                                  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ