Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Υπογραφή σύμβασης ύψους 234.124 ευρώ από την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας για το δρόμο Σκοτεινά – Φτέρη

Σοφία Μαυρίδου: “Η βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του δρόμου Σκοτεινά – Φτέρη ήταν ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής, του οποίου η υλοποίηση ξεκινά άμεσα με την υπογραφή της σύμβασης, ένα έργο ιδιαιτέρως σημαντικό για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής”.

P.E.PIERIAS(2)-001

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου υπέγραψε εργολαβική σύμβαση ύψους 243.124 ευρώ, η οποία αφορά στην εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών, την κατασκευή ρείθρων όπου απαιτείται για την απορροή των ομβρίων υδάτων, την αποκατάσταση φθορών και την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας όπου κρίνεται απαραίτητο, για το δρόμο από τον οικισμό των Σκοτεινών προς τον οικισμό Φτέρης. Οι εργασίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε μήκος 10.600 μέτρων σε διάφορα τμήματα, ενώ όσον αφορά στη χρηματοδότηση, η ολοκλήρωση των τεχνικών έργων και η αποπεράτωση των ασφαλτικών εργασιών του δρόμου Σκοτεινών – Φτέρης, έχουν ενταχθεί στο Π.Ε.Δ 2013 – 1η τροποποίηση και είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Η κα Μαυρίδου δήλωσε χαρακτηριστικά: “Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποτελούν πάγιο αίτημα των πολιτών της Πιερίας και για το λόγο αυτό, εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχωράμε στην υλοποίησή του. Πέρα από την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, με την υλοποίηση του έργου συμβάλλουμε παράλληλα και στην ανάδειξη της περιοχής, δεδομένου ότι συντομεύεται ο χρόνος που απαιτείται για την επισκεφθεί κάποιος”.