Τα Ολύμπια Νέα

Ελλάδα

HelpMeVote: Δείτε με ένα τεστ τι κόμμα είσαστε πραγματικά

ballot-box-vote-660

To HelpMeVote είναι μία ηλεκτρονική εφαρμογή που επιτρέπει στους ψηφοφόρους να συγκρίνουν τις απόψεις τους για θέματα πολιτικής και επικαιρότητας με τις θέσεις των υποψηφίων και των κομμάτων, δηλαδή ένας Ηλεκτρονικός Σύμβουλος Ψήφου (Voting Advice Application ή VAA), που δημιουργήθηκε από καθηγητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύμβουλοι Ψήφου χρησιμοποιούνται σε πολλές χώρες για προεδρικές, βουλευτικές, περιφερειακές ή δημοτικές εκλογές.

Πώς λειτουργεί;

Ο μηχανισμός είναι απλός: πριν από τις εκλογές, οι θέσεις των υποψηφίων ή των κομμάτων κωδικοποιούνται από μια ομάδα ακαδημαϊκών ερευνητών. Αυτό επίσης μπορεί να γίνει και από τα κόμματα ή αντιπροσώπους τους ή από τους ίδιους τους υποψήφιους σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα. Έπειτα οι ψηφοφόροι καλούνται να συμπληρώσουν το ίδιο ερωτηματολόγιο και να εκφράσουν τις απόψεις τους. Το ηλεκτρονικό σύστημα συγκρίνει τις απαντήσεις των κομμάτων/υποψηφίων με εκείνες που παρέχονται από τους ψηφοφόρους (χρήστες της ηλεκτρονικής εφαρμογής). Το τελικό αποτέλεσμα παρουσιάζει κατάταξη των κομμάτων ή υποψηφίων με βάση το βαθμό συμφωνίας τους με τον κάθε ψηφοφόρο. Ο βαθμός συμφωνίας κόμματος-πολίτη υπολογίζεται με χρήση κατάλληλου στατιστικού συντελεστή.

Πόσο ανεξάρτητη είναι η παρούσα ερευνητική πρωτοβουλία;

Η πρωτοβουλία “HelpMeVote” είναι ένα ακαδημαϊκό έργο, που δεν συνδέεται με κανένα πολιτικό κόμμα ή κίνημα ή μέσο ενημέρωσης. Τα πολιτικά κόμματα δεν είχαν καμία επίδραση στο σχεδιασμό του έργου ενώ όλες οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν με την ευθύνη της ερευνητικής ομάδας.

Πώς κωδικοποιούνται οι θέσεις των κομμάτων;

Από ερευνητική ομάδα ειδικών βάσει του πολιτικού προγράμματος, της κομματικής ταυτότητας και των δημοσίων δηλώσεων των στελεχών τους και αντίστοιχες απαντήσεις των κομμάτων (αν είναι διαθέσιμες) στο ερωτηματολόγιο.

ΚΑΝΕΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΤΕΣΤ

Ηλεκτρονικός Σύμβουλος Ψήφου για τις Εκλογές 2015

Πώς ερμηνεύω τα αποτελέσματα;

Με τη χρήση του κατάλληλου στατιστικού συντελεστή συσχέτισης μεταξύ κάθε κόμματος και του πολίτη υπολογίζεται ο βαθμός συμφωνίας με κάθε κόμμα σε διάστημα -100%, +100%. Τιμές ανάμεσα στο -20% και +20% δείχνουν ότι δεν υπάρχει πρακτικά συνάφεια με το ή τα κόμματα, τιμές από +20% μέχρι +50% δείχνουν συμφωνία και πάνω από +50% ισχυρή συμφωνία. Αντίστοιχα τιμές από -20% μέχρι -50% δείχνουν διαφωνία, ενώ τιμές μικρότερες από -50% δηλώνουν ισχυρή διαφωνία. Βέβαια, αν για δύο κόμματα οι τιμές διαφέρουν μέχρι 10 μονάδες δεν υπάρχει πρακτικά διαφορά όσον αφορά την σειρά προτίμησης.

Επίσης παρουσιάζεται σε διάγραμμα δύο αξόνων η σχετική θέση του πολίτη όσον αφορά στην τοποθέτηση των κομμάτων σε αυτούς τους άξονες.

Για την παρούσα εφαρμογή ο οριζόντιος άξονας αποτυπώνει τη θέση των κομμάτων στον άξονα Φιλελευθερισμός/Αυταρχισμός.

Στο δεξί άκρο αυτού του άξονα συγκεντρώνονται ο συντηρητισμός, ο αυταρχισμός και ο εθνικισμός ενώ στο αριστερό άκρο βρίσκεται ο κοινωνικός φιλελευθερισμός που υποστηρίζει το δικαίωμα της ατομικής επιλογής και στοχεύει σε κοινωνίες ανεκτικές στη διαφορετικότητα (στη διεθνή βιβλιογραφία η αντιπαράθεση αυτή συνήθως αναφέρεται ως GAL/TAN: Green, Alternative, Libertarian vs Traditional, Authoritarian, Nationalist).

Ο κατακόρυφος άξονας αποτυπώνει για τις παρούσες εκλογές την αντιπαράθεση των κομμάτων όσον αφορά στη διαχείριση του χρέους και στον τρόπο ελάφρυνσης των βαρών των Ελλήνων πολιτών με παραμέτρους την στάση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δεσμεύσεις της χώρας. Στο άνω άκρο επικρατεί η άποψη ότι προτεραιότητα πρέπει να έχει η παραμονή στο Ευρώ και η ελάφρυνση των βαρών να γίνει σταδιακά.

Στο κάτω άκρο βρίσκονται τα κόμματα που δεν ενδιαφέρονται για την παραμονή της χώρας στο Ευρώ και απαιτούν διαγραφή του χρέους και άμεση ελάφρυνση όλων των βαρών.

Από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων του HelpMeVote 2012 και HelpMeVote 2014 προκύπτει ότι μεγάλο μέρος της αντιπαράθεσης στα οικονομικά θέματα (economic Left/Right) έχει ενσωματωθεί στον κατακόρυφο άξονα (που αφορά στη διαχείριση του χρέους και στις σχέσεις με την ΕΕ) αφήνοντας στον οριζόντιο άξονα μόνο την κοινωνικο-πολιτισμική διάσταση (socio-cultural Left/Right). Αυτό οδήγησε και στην απόφαση αλλαγής της ονομασίας του άξονα από Αριστερά/Δεξιά σε Φιλελευθερισμός/Αυταρχισμός.

Η αλλαγή αυτή επιβεβαιώνεται και από την ανάλυση των δεδομένων της Εθνικής Εκλογικής Έρευνας 2012 (ELNES 2012) (βλ. το ειδικό τεύχος του South European Society and Politics: Political representation in bailed-out Southern Europe: Greece and Portugal compared http://doi.org/10.1080/13608746.2014.984381 και http://doi.org/10.1080/13608746.2014.983317

Στη σελίδα που εμφανίζεται το ποσοστό συμφωνίας ο πολίτης μπορεί να κάνει κλικ πάνω σε κάθε κόμμα και να συγκρίνει τις θέσεις του με τις θέσεις του κόμματος για κάθε μία από τις ερωτήσεις του HelpMeVote.