Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ για ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Από τo ΚΕΠΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

1510891_839009092828943_1335774998406108242_n

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και μέχρι την 10:00 μ.μ., περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος και η διάρκειά τους είναι σαράντα (40) ώρες, ο αριθμός διδακτικών ωρών ημερησίως δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4) και δεν επιτρέπεται κατάρτιση κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι πρέπει να έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του εργαζόμενου. Προτεραιότητα έχουν οι εργαζόμενοι που δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο ΛΑΕΚ την τελευταία τριετία.

Ο καταρτιζόμενος αμείβεται με 5,00 € /ώρα Χ 40 ώρες = 200,00 €

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Φωτοτυπία ταυτότητας

2. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ ( να φαίνονται η σελίδα με την φωτογραφία του ασφαλισμένου και οι σελίδες με τις θεωρήσεις 2013 – 2014 και 2014 – 2015)

3. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος

4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης (να είναι πρώτοι δικαιούχοι)

Οι θέσεις είναι περιορισμένες!!!

Για περισσότερες πληροφορίες, τις ακριβείς προϋποθέσεις και τους όρους υλοποίησης των προγραμμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΠΑ ΠΙΕΡΙΑΣ στο τηλ. 2351073125.