Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

200.000 € για ευκολότερη πρόσβαση στο Νοσοκομείο Κατερίνης

Υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση του έργου ««Συντήρηση δρόμου Κατερίνης-Νέου Νοσοκομείου» από την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας

1 (1)

Την εργολαβική σύμβαση του έργου ««Συντήρηση δρόμου Κατερίνης-Νέου Νοσοκομείου» υπέγραψε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου. Το έργο προϋπολογισμού μελέτης 200.000,00 €, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΠΚΜ και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Μαΐου του 2015.

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συντήρηση τμήματος της 4ης Επαρχιακής οδού, Κατερίνης-Μοσχοποτάμου και συγκεκριμένα το τμήμα της οδού από τη συμβολή (φανάρια) της 4ης Επαρχιακής οδού με την οδό Ν. Πλαστήρα στο ύψος της Κατερίνης και μέχρι το ύψος του Νέου Νοσοκομείου, συνολικού μήκους 5 χιλιομέτρων.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν αφορούν: αποκαταστάσεις φθαρμένων ασφαλτικών επιφανειών της οδού σε έκταση περίπου 5.600 m2, πλακόστρωση των πεζοδρομίων έμπροσθεν του 2ου ΕΠΑΛ στο Ν. Κεραμίδι, αντικατάσταση φθαρμένων πινακίδων της οδού (πληροφοριακών, ένδειξης επικίνδυνων θέσεων και ρυθμιστικών) αλλά και συμπλήρωση πινακίδων όπου απαιτείται, τελική διαγράμμιση οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας καθώς και εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων-χωμάτινων τάφρων και οχετών.

«Με την υπογραφή της σύμβασης η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας συνεχίζει τις παρεμβάσεις της με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων αλλά και το αναπτυξιακό πρόγραμμα που έχουμε σχεδιάσει για τον τόπο μας. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στις στοχευμένες ενέργειες της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για ανάπτυξη της περιοχής και βελτίωση των υποδομών για την ασφάλεια πρωτίστως των πολιτών αλλά και για την καλυτέρευση της καθημερινότητάς τους», επεσήμανε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας.