Τα Ολύμπια Νέα

Αθλητισμός

Οι αλλαγές και τροποποιήσεις στον Olympus Mythical Trail από το 2015

Την 1η Φεβρουαρίου ξεκινούν οι εγγραφές!

olympus_mythical_trail_2014_1_20140707_1561459252

Ο 3ος Olympus Mythical Trail πέρασε στην ιστορία τον περασμένο Ιούλιο, αφήνοντας ένα θετικό αποτύπωμα, ως πετυχημένος αγώνας, αγωνιστικά και οργανωτικά. Σε αυτό συνετέλεσαν, η καλύτερη προετοιμασία διοργανωτών και αθλητών και βέβαια οι ιδανικές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τις ημέρες του αγώνα, σ ένα από τα δυσκολότερα ορεινά πεδία στην Ελλάδα! Πέρα από τα συναισθήματα και τις εντυπώσεις, προέκυψαν και αρκετά συμπεράσματα από την πλευρά της διοργάνωσης, τα οποία επεξεργάστηκαν και πάρθηκαν αποφάσεις για τις αναγκαίες αλλαγές στον αγωνιστικό τομέα. Οι αλλαγές και τροποποιήσεις έχουν γίνει ήδη γνωστές περιληπτικά. Σήμερα δίνονται αναλυτικά όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν από τη φετινή 4η διοργάνωση και έχουν ως εξής:

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ : Το μέχρι σήμερα ισχύον σύστημα εγγραφών τροποποιείται ως προς τη διαδικασία υποβολής/έγκρισης. Έτσι, καταργείται η «βαθμολογική επιλογή» των αθλητών και στη θέση της έρχεται η άμεση χρονική επιλογή της κάθε αίτησης που πληροί τα ελάχιστα κριτήρια. Η επιλογή αυτή προκρίθηκε, με σκοπό να δημιουργήσει δικαιότερες συνθήκες συμμετοχής, δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όσους πληρούν ένα ελάχιστο όριο τυπικών προσόντων. Κατά συνέπεια, παύει να ισχύει η περίοδος υποβολής αιτήσεων και η αντίστοιχη κατάταξή τους με βάση τους βαθμούς της κάθε μιας. Από φέτος, κάθε αίτηση που υποβάλλεται και πληροί τα κριτήρια συμμετοχής, θα εγκρίνεται άμεσα και ο αθλητής θα μπορεί να την ολοκληρώσει μέσα στα καθοριζόμενα χρονικά περιθώρια για οικονομική τακτοποίηση. Προτεραιότητα τίθεται στη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού συμμετοχών, άρα η διαδικασία σταματά μόλις αυτό συμβεί και ακυρώνονται από εκεί και πέρα όσες αιτήσεις θα έχουν μείνει εκκρεμείς!

2. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ : Καθιερώνεται σταθερή και πάγια ημερομηνία έναρξης της περιόδου εγγραφών, η οποία θα είναι η 1η Φεβρουαρίου κάθε χρόνο. Κατά συνέπεια και για το 2015, οι εγγραφές θα ξεκινήσουν στις 9:00 το βράδυ της Κυριακής, 1 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό εγγραφών, η διαδικασία θα κλείσει είτε με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού συμμετοχών, όσες ημέρες διαρκέσει αυτό, είτε εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός τις 31 Μαρτίου, με τον αριθμό αθλητών που έχει συγκεντρωθεί μέχρι τότε.

3. ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Το τίμημα συμμετοχής για το 2015 παραμένει σταθερό στα 100 ευρώ, αποκτά όμως διαβάθμιση σε τρία χρονικά στάδια, με στόχο την τόνωση και διευκόλυνση της διαδικασίας, μέσα από την επιβράβευση του ενδιαφέροντος των αθλητών. Τα τρία χρονικά στάδια και η διαβάθμιση κόστους, είναι τα εξής: α) 80€ στο διάστημα από 1 μέχρι 6 Φεβρουαρίου, β) 100€ από 7 μέχρι 28 Φεβρουαρίου, γ) 110€ στο διάστημα από 1 Μαρτίου μέχρι 31 Μαρτίου.

4. ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ : Ο αριθμός των Ελλήνων αθλητών που θα γίνουν δεκτοί το 2015 ορίζεται στους 130. Μικρή υπέρβαση αυτού του αριθμού θα υπάρξει μόνο σε περίπτωση σημαντικά μεγαλύτερου ενδιαφέροντος για συμμετοχή. Και μακροπρόθεσμα, το πλήθος των συμμετοχών στον ΟΜΤ δεν υπάρχει πρόθεση να ξεπεράσει την οροφή που κινείται λίγο πιο ψηλά από τον προαναφερθέντα αριθμό, για λόγους δεοντολογίας πρωτίστως αλλά και για λόγους εγγενών οργανωτικών ζητημάτων που δημιουργούν τα πολυπληθή γεγονότα. ΕΚΤΑΚΤΟ: Ένας αριθμός 20 επιπλέον θέσεων –εφόσον δεν παραμείνουν αδιάθετες θέσεις συμμετοχής- θα διατεθεί και φέτος, όπως και το 2014, για αθλητές που θα συμμετάσχουν στον αγώνα Rodopi Challenge, τον προσεχή Απρίλιο. Το μέτρο θα ισχύσει και φέτος, λόγω των ατυχών γεγονότων της διοργάνωσης VFT, η ματαίωση της οποίας στέρησε είτε το κριτήριο συμμετοχής (80Κ) είτε τη συμπλήρωση του ελάχιστου ορίου των 500 βαθμών, που απαιτούνται από φέτος στον ΟΜΤ (βλέπε παράγραφο 6 του παρόντος).

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Ελάχιστο όριο βαθμών για να θεωρηθεί μια αίτηση ότι πληροί κατ’ ελάχιστο το κριτήριο συμμετοχής, ορίζονται από το 2015 οι 500 (πεντακόσιοι) -αντί των 300 που ίσχυσαν το 2014- που θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί από αγώνες της τελευταίας 3ετίας. Ο αριθμός αυτός δεν θα αυξηθεί περαιτέρω στο μέλλον, μετά όμως και την πρόσφατη περίπτωση ματαίωσης μεγάλης ultra διοργάνωσης, θεωρείται μια στοιχειώδης βάση για να τεκμηριώσει την ελάχιστη εμπειρία ενός αθλητή που αποφασίζει να αντιμετωπίσει έναν αγώνα 100 χιλιομέτρων με τις δυσκολίες του ΟΜΤ.

6. ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ : Επανέρχεται το χρονικό όριο έγκυρου τερματισμού στις 28 ώρες, μετά την εξέταση των δεδομένων που αφορούν το χρόνο επιβάρυνσης των αθλητών που προέκυψε από την τροποποίηση της διαδρομής του αγώνα. Διαπιστώθηκε ότι η μέση επίδοση το 2014, μετά την αλλαγή της διαδρομής του ΟΜΤ επιβαρύνθηκε κατά μόλις με μισή ώρα (από 23:21 πήγε στο 23:51) ενώ δεν υπήρξε ούτε ένας αθλητής που να κατάφερε να φτάσει εκπρόθεσμος στη γραμμή του τερματισμού. Αντίστοιχα, μειώνονται τα δύο ενδιάμεσα χρονικά όρια αποκλεισμού ενός αθλητή. Έτσι , από το 2015, το όριο αποκλεισμού στο Μεσοράχι γίνεται 7:30 ώρες (από 9:00) και στον Αγιάννη 17:00 ώρες (από 19:00).