Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Το νέο Δ.Σ. του Οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου

Μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου στον Οργανισμό Φεστιβάλ Ολύμπου, οι νεοεκλεγέντες συγκροτήθηκαν σε σώμα και η νέα του σύνθεση έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Παπαχρήστος Γρηγόρης,

1. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Αντιπρόεδρος: Τασχουνίδης Πλάτων,

2. ΤΑΣΧΟΥΝΙΔΗΣ

Γεν. Γραμματέας: Φωτοπούλου Μαρίκα,

3. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ταμίας: Σαμαλής Γιώργος,

Εκπρόσωπος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων: Πασχαλούδης Νίκος

5. ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ

και μέλη Κουσιοπούλου Ζαφείρω, Παπαχατζή Χάϊδω, Τζόβας Απόστολος και Χατζηγιάννης Περικλής.

6. ΚΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

7. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ

8. ΤΖΟΒΑΣ

9. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ