Τα Ολύμπια Νέα

Αφιερώματα / Τοπικά Νέα

Τι σου είναι η Στοργή!

Δίκτυο εθελοντών δοτών

Όσον αφορά το δίκτυο εθελοντών δοτών, το 70% των ασθενών που χρειάζονται μεταμόσχευση δεν διαθέτουν ιστοσυμβατό αδελφό και θα αναζητήσουν κατάλληλο μόσχευμα από μη συγγενή δότη, στο παγκόσμιο μητρώο εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Είναι δεδομένο ωστόσο, ότι η αναζήτηση δοτών ανάμεσα σε άτομα με κοινή καταγωγή είναι αποτελεσματικότερη λόγω γενετικών ομοιοτήτων. Επομένως, είναι επιτακτική η ανάγκη αύξησης των Ελλήνων δοτών προς όφελος των Ελλήνων. Ο εμπλουτισμός των τραπεζών με νέους δότες, ιδιαίτερα νεαρής ηλικίας, θα προσφέρει την πιθανότητα ίασης σε περισσότερους ασθενείς που χρειάζονται μεταμόσχευση. Έχει υπολογιστεί με στατιστικά μοντέλα ότι σε μια χώρα με 10.000.000 ομοιογενούς φυλετικά πληθυσμού, όπως η χώρα μας, η πιθανότητα εύρεσης συμβατού δότη για ένα ασθενή αγγίζει το 80%, με την προϋπόθεση ύπαρξης 500.000 Ελλήνων εγγεγραμμένων εθελοντών δοτών.

Υπάρχουν πλέον δύο τρόποι να δωρίσετε αιμοποιητικά κύτταρα. Μέσω του μυελού των οστών σας ή μέσω του περιφερικού αίματος και οι δύο τρόποι είναι ανώδυνοι και χωρίς παρενέργειες και αποτελούν το κορύφωμα της δωρεάς του ανθρώπου προς τον άνθρωπο, χαρίζοντας ζωή.
Αν θέλεις και συ να χαρίσεις μια στάλα στοργής μπορείς να απευθυνθείς στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων στα τηλέφωνα 213-2027017 και 213-2027021 και στο e-mail, dorites@eom.gr, επιπλέον στο σύλλογο Ελπίδα, στα τηλέφωνα 210.7775615-6 και στο e-mail info@oramaelpidas.gr και τέλος, στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πάτρας στα τηλέφωνα 2610-969872 και 2613-603255.