Τα Ολύμπια Νέα

Αφιερώματα / Τοπικά Νέα

Τι σου είναι η Στοργή!

Ελλείψεις σε κτήρια και σε προσωπικό

Είναι πολύ σημαντική η υλοποίηση του κτηρίου των εργαστηρίων του νοσοκομείου όπου θα στεγαστούν τα κεντρικά εργαστήρια, η τράπεζα ομφαλιοπλακουντικού αίματος και τα εξειδικευμένα εργαστήρια της αιματολογικής κλινικής που τώρα λειτουργούν και δραστηριοποιούνται σε ελάχιστο χώρο και δεν έχουν δυνατότητα ανάπτυξης. Η μελέτη είναι δωρεά προς το νοσοκομείο από το Ίδρυμα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, μετά από αξιολόγηση των αναγκών του συνόλου της Βόρειας Ελλάδας η οποία πραγματοποιήθηκε το 2009, όταν και εγκρίθηκε το έργο από το Νοσοκομείο και την 3η ΥΠΕ. Η υλοποίηση του έργου, όπως επισημαίνει ο διευθυντής θα οδηγήσει σε βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα εργαστήρια του νοσοκομείου, προσφέροντας τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται οι ασθενείς με εξειδικευμένες εξετάσεις. Επίσης, θα επιτρέψει να αναπτυχθεί η δημόσια τράπεζα ΟΠΑ στα απαραίτητα τετραγωνικά μέτρα και, γενικότερα, να δημιουργηθεί μια μονάδα αριστείας που με την έρευνά της θα παράγει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στο χώρο της υγείας.

Ο Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος στέκεται και στις ελλείψεις προσωπικού, καθώς όπως αναφέρει επείγει να διοριστούν 4 επιμελητές Β’ Αιματολογίας, στη θέση 4 ειδικών ιατρών που αποχώρησαν τα έτη 2013 και 2014. Χωρίς αυτούς συμπληρώνει, η κλινική θα αναγκαστεί να διακόψει το πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών κυττάρων. Πού θα απευθυνθούν για μεταμόσχευση 90-100 ασθενείς κάθε χρόνο; διερωτάται. Μόνη λύση η μετάβαση στο εξωτερικό με τετραπλάσιο κόστος, προκαταβαλλόμενο. Επίσης, επείγει μια θέση Βιοχημικού και μια Βιολόγου με εμπειρία στη Γονιδιακή και Κυτταρική Θεραπεία, αλλά και οκτώ νοσηλευτών στη Μονάδα μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων. Με αυτόν τον τρόπο επισημαίνει, θα λειτουργήσουν οι 2 από τις 8 απομονωμένες κλίνες της Μονάδας που δεν λειτούργησαν ποτέ από το 2000. Επιπλέον, θα αυξηθεί ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων κατά 20 ανά έτος και θα καλυφθούν οι πιεστικές ανάγκες. Οι μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων πρέπει να διενεργούνται εγκαίρως, ειδάλλως κάποιοι από τους ασθενείς υποτροπιάζουν και χάνουν την ευκαιρία της μεταμόσχευσης. Τέλος, αναφέρει πως το τμήμα χρήζει γραμματέως καθώς η προηγούμενη συνταξιοδοτήθηκε πριν 26 μήνες και χωρίς αυτή δεν μπορεί η κλινική να ανταποκριθεί στις μεγάλες ανάγκες και υποχρεώσεις προς τους ασθενείς και τις αρχές, ελληνικές και ξένες.

«Πάσχουμε στον τομέα της ενημέρωσης»

Αυτά είναι τα λόγια του διευθυντή της κλινικής Στοργή, όταν καλείται να απαντήσει γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αρκετοί εθελοντές δότες και μοσχεύματα. Ο κόσμος είναι ανενημέρωτος παρόλο που η ανάγκη για μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων μπορεί να χτυπήσει την πόρτα του καθενός ανα πάσα στιγμή, τονίζει. «Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί τόσο το δίκτυο δοτών μυελού, όσο και η δωρεά ομφαλοπλακουντιακών κυττάρων στη δημόσια τράπεζα της κλινικής». Ο κ. Αναγνωστόπουλος αναφέρει πως δεν υπάρχει καμία συστημική ενημέρωση. «Είμαστε μόνοι μας τελείως» αναφέρει, με εξαίρεση τους συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών που στις δράσεις τους εντάσσουν και το θέμα των αιμοποιητικών κυττάρων. Ουσιαστικά όμως, «η ιδιωτική πρωτοβουλία από μόνη της δεν επαρκεί». Φωνή βοώντος εν τη ερήμω κατέληξε η πρόταση του ίδιου στο Υπουργείο Παιδείας να ενταχθεί μάθημα στα σχολεία στα πλαίσια της Βιολογίας, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών στο θέμα της δωρεάς μυελού των οστών.

Δεν λειτουργούν κέντρα δοτών

Σχετικά με τα κέντρα δοτών, στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν μόνο δύο, ιδιωτικού δικαίου, ένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας και ένα αυτό που δημιούργησε ο σύλλογος Ελπίδα, της κ. Βαρδινογιάννη. Το έργο τους αναφέρει ο ίδιος είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν επαρκεί. Στα δημόσια νοσοκομεία παλαιότερα υπήρχαν άτυπα κέντρα αλλά, λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης και προσωπικού, αυτά δεν λειτουργούν. Στη Θεσσαλονίκη, το Ανοσιολογικό Κέντρο του Ιπποκρατείου λειτουργούσε και σαν κέντρο δότη αιμοποιητικών κυττάρων ωστόσο σήμερα ο ίδιος αμφιβάλλει αν γίνονται οι εξετάσεις ιστοσυμβατότητας καθώς δεν υπάρχουν χρήματα. «Μόνο στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων μπορεί να απευθυνθεί κάποιος με σιγουριά, ο οποίος και αυτός μεταβίας επιζεί οικονομικά».

Γιατί να δώσεις και συ μια στάλα στοργής

Πολλοί δεν είχαν καν σκεφτεί να εγγραφούν ως δότες μυελού των οστών μέχρι τη στιγμή που κάποιος γνωστός τους νόσησε και χρειάστηκε μεταμόσχευση. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πως η εθελοντική δωρεά μυελού των οστών/αιμοποιητικών κυττάρων είναι ένα κοινωνικό θέμα σε διεθνή κλίμακα και μας αφορά όλους.

Ομφαλιοπλακουντικό αίμα

Αν, σήμερα, είχαμε αποθηκευμένα 10.000 ομφαλιοπλακουντικά μοσχεύματα, το 95% των Ελλήνων που πάσχουν από λευχαιμία, δεν θα έψαχνε για μόσχευμα. Για να φτάσουν στα 10.000 τα μοσχεύματα θα χρειαστούν 6-7 χρόνια ακόμη, με τους σημερινούς ρυθμούς. Οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι, αν αποθηκευτούν τα ομφαλιοπλακουντικά κύτταρα, δηλαδή τα αρχέγονα κύτταρα, από τον ομφάλιο λώρο ενός νεογέννητου, θα μπορέσουν στο μέλλον να τα χρησιμοποιήσουν για τη θεραπεία της λευχαιμίας ή άλλων παθήσεων. Η αλήθεια, όμως, είναι κάπως διαφορετική. Στην περίπτωση της λευχαιμίας, τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων, που προέρχονται από τον ομφάλιο λώρο του ιδίου του ασθενούς είναι θετικά σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, ενώ τις περισσότερες φορές είναι αμφίβολο ανς το μόσχευμα που προέρχεται από τον ίδιο τον ασθενή, θα αναγνωρίσει τα καρκινικά κύτταρα ως ξένα για να τα καταστρέψει. Ο κ. Αναγνωστόπουλος επισημαίνει πως είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι δημόσιες τράπεζες ομφαλιοπλακουντικού αίματος, και όχι οι ιδιωτικές.