Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Αδυναμία συμμετοχής στην οικονομική επιτροπή του Δήμου Δίου – Ολύμπου

Από τα μέλη και δημοτικούς συμβούλους του «Συνδυασμού Ευθύνης» Μόχλα Ευαγγελίας και Βροχαρίδη Βασίλη

Στιγμιότυπο πλήρους οθόνης 10122014 20318 μμ