Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Δήμος Κατερίνης | Γερμανικά και Ιταλικά τα νέα τμήματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

Συνεχίζονται με επιτυχία τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στη Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης

φωτο 1-001

Ο Δήμος Κατερίνης δημιούργησε νέα τμήματα στη θεματική ενότητα Γλώσσα και Επικοινωνία: Γερμανικά(Α1) και Ιταλικά(Α1) έχοντας λάβει υπόψη του το μεγάλο ποσοστό αιτήσεων εκμάθησης ξένης γλώσσας.

φωτο 2

Όπως δήλωσε η εντεταλμένη σύμβουλος του Δήμου Κατερίνης, σε θέματα σχεδιασμού και εκτέλεσης προγραμμάτων «δια βίου μάθησης», Ροδή Ελευθεριάδου Μελετλίδου: Ο όρος ¨διά βίου μάθηση (ή εκπαίδευση)¨ αναφέρεται σε μια φιλοσοφική αντίληψη σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση θεωρείται μια μακροχρόνια διαδικασία που ξεκινάει από την γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ο όρος αυτός καλύπτει όλα τα είδη, τύπους και επίπεδα της εκπαίδευσης, τυπικής και μη τυπικής. Η επιμόρφωση και η συμπληρωματική εκπαίδευση αποτελούν μία διαρκή προτεραιότητα για το σύγχρονο άνθρωπο. Όλες οι μαθησιακές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουμε καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής μας και που έχουν σαν στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των εφοδίων, σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο ονομάζονται διά βίου μάθηση. Ο Δήμος Κατερίνης κατανοώντας τις ανάγκες-επιθυμίες των δημοτών επενδύει στη μάθηση και προσφέρει στους πολίτες του τη δυνατότητα απόκτησης όχι μόνο νέων γνώσεων αλλά και την ευκαιρία καλύτερης δυνατής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου.

φωτο 3

Στο τμήμα των Γερμανικών είναι ως επιμορφωνόμενη η Τοπική Σύμβουλος Περίστασης Κική Καραγιαννίδου, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ροδή Ελευθεριάδου-Μελετλίδου και Θοδωρής Παυλίδης παρακολουθούν το τμήμα των Ιταλικών αξιοποιώντας εποικοδομητικά τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο τους.