Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Έκδοση ψηφίσματος καταδίκης εναντίον κάθε μορφής έκφρασης βίας και επιθετικής ενέργειας κατά του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των αιρετών οργάνων της, με αφορμή τις αντίστοιχες πρόσφατες επιθέσεις κατά του Δημάρχου Δίου Ολύμπου κυρίου Δημόπουλου Κωνσταντίνου και του αντιδημάρχου Ρεθύμνου κυρίου Ινιωτάκη Πέτρου

LOGO ΔΗΜΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟ

Σήμερα στις 28 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχείου, ύστερα από την αριθ.πρωτ. 76332/24-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/2010, καθώς και σε όλους τους προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.8 του Ν.3852/2010.

Παρόντος του Δημάρχου κου Σάββα Χιονίδη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 34 μέλη, δηλαδή οι εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 Λιακόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος 19 Μακρίδου – Παρτσαλίδου Παρθένα Μέλος 2 Αθανασιάδης Παναγιώτης Μέλος 20 Μίγκος Βασίλειος Μέλος 3 Αμοιρίδης Περικλής Μέλος 21 Μπουσνάκης Αστέριος Μέλος 4 Ανανιάδης Σταύρος Μέλος 22 Ναβροζίδου Παρθένα Μέλος 5 Βαϊνάς Δημήτριος Μέλος 23 Νταρλαγιάννη Αλεξάνδρα Μέλος 6 Γαβρίδης Γεώργιος Μέλος 24 Ντόντης Λάζαρος Μέλος 7 Γιαννούλης Χρήστος Μέλος 25 Παπαδημητρίου Θωμάς Μέλος 8 Γιουμίδης Αλέξανδρος Μέλος 26 Παπαδόπουλος Χαράλαμπος Μέλος 9 Γκουγκουρέλας Χρήστος Μέλος 27 Παπαζήσης Αναστάσιος Μέλος 10 Δρούγκας Φώτιος Μέλος 28 Παπαζιώγας Νικόλαος Μέλος 11 Ελευθεριάδου –Μελετλίδου Ροδή Μέλος 29 Παυλίδης Θεόδωρος Μέλος 12 Ίτσιος Γεώργιος Μέλος 30 Σαρηγιαννίδης Λάζαρος Μέλος 13 Καλτσίδης Αλέξανδρος Μέλος 31 Τζουμέρκα-Μπατάλα Καλλιόπη Μέλος 14 Κεραμιδιώτης Ευστάθιος Μέλος 32 Τσιουκάνης Κων/νος Μέλος 15 Κοκαβίδης Γεώργιος Μέλος 33 Φάκας Ιωάννης Μέλος 16 Κυραϊλίδης Xρυσόστομος Μέλος 34 Χαϊλατζίδου Θεοδοσία Μέλος 17 Κυριακίδης Γεώργιος Μέλος Μέλος 18 Μακρίδης Νικόλαος Μέλος Μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Αγαθαγγελίδης Δημήτριος Μέλος 5 Μπερεδήμας Παναγιώτης Μέλος 2 Αρβανίτη Μαρία Μέλος 6 Λιανός Χρήστος 3 Κατανάς Νικόλαος 7 Ντούρος Δημήτριος 4 Λεμονόπουλος Χρήστος ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Τσίρκος Ευθύμιος Δ.Κ. Κατερίνης 2 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων 3 Τάκος Ιωάννης Τ.Κ. Παλαιού Κεραμιδίου 4 Ζάχος Βασίλειος Τ.Κ. Ρητίνης 5 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 6 Τάκος Ευάγγελος Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη 7 Γατσιού Άννα Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου 8 Γκοτόβας Γεώργιος Τ.Κ. Λόφου 9 Γκούτζας Δημήτριος Τ.Κ. Λαγοράχης 10 Ζανέτας Λεωνίδας Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντος 11 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάμου 12 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας 13 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου 14 Οφίδης Χαράλαμπος Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη 15 Μαλιώρας Νικόλαος Τ.Κ. Παραλίας ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Κήπου Ευάγγελος Δ.Κ. Καλλιθέας 2 Κωνσταντινίδης Χρήστος Δ.Κ. Σβορώνου 3 Χελιδονόπουλος Γεώργιος Δ.Κ. Περίστασης 4 Καραπαναγιωτίδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά 5 Αδαμόπουλος Ιωάννης Τ.Κ. Ελάφου 6 Αμβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής 7 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου 8 Στραβογιάννης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Βρίας 9 Κατσαντώνης Ευθύμιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου 10 Παπαδόπουλος Αναστάσιος Δ.Κ. Κορινού 11 Παλιαρούτας – Θεοδώρου Κωνσταντίνος Τ.Κ.Φωτινών 12 Ταγκαλίδης Αναστάσιος Τ.Κ. Κούκου 13 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής 14 Μαλάμου Ευτέρπη Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς (Ο κύριος Ανανιάδης Σταύρος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος). Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ζήτησε συζήτηση και λήψη απόφασης για έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τις πρόσφατες απρόκλητες επιθέσεις που έγιναν κατά αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως κατεπείγον, προκειμένου να καταδικαστούν άμεσα τέτοιου είδους φαινόμενα. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου δέχθηκαν το κατεπείγον του θέματος και στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τα δύο πρόσφατα επεισόδια απρόκλητων επιθέσεων κατά αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα την επίθεση κατά του Δημάρχου Δίου Ολύμπου κυρίου Κωνσταντίνου Δημόπουλου κατά την ώρα άσκησης του καθήκοντος και την αντίστοιχη κατά του Αντιδημάρχου Ρεθύμνου κυρίου Πέτρου Ινιωτάκη. Συνέχισε λέγοντας ότι τέτοιου είδους επιθέσεις κατά των αιρετών μελών προσβάλλουν το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πλήττουν την Δημοκρατία μας και πρέπει να καταδικάζονται άμεσα. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Δήμαρχος ο οποίος ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσει στην άμεση έκδοση ψηφίσματος που να καταδικάζει απερίφραστα τέτοιου είδους ενέργειες. Κατόπιν των παραπάνω ο πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 65, 94 και 95 του Ν.3852/2010,