Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Από 01/01/2015 αλλάζει ο τρόπος εμφάνισης της θεώρησης των βιβλιαρίων ασθενείας όλων των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τόσο των εν ενεργεία και των προστατευόμενων μελών τους όσο και των συνταξιούχων και των προστατευόμενων μελών τους.

8be80f2fe05c5af517d8c18c8682dc1b_L

Η θεώρηση θα είναι μόνο ηλεκτρονική καθώς όλοι οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να είναι καταχωρημένοι στο σύστημα ΑΤΛΑΣ με ευθύνη των ίδιων και των ταμείων κύριας ασφάλισής τους.

Οι ασθενείς που θα προσέρχονται στο Νοσοκομείο, είτε στα Εξωτερικά Ιατρεία είτε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, προκειμένου να γίνεται έλεγχος της ασφαλιστικής τους ικανότητας από τους υπαλλήλους, θα πρέπει να έχουν μαζί τους απαραιτήτως τα εξής στοιχεία:

1. ΑΜΚΑ, Αριθμό Μητρώου Ασφάλισης – για τους άμεσα ασφαλισμένους

2. ΑΜΚΑ (άμεσα ασφαλισμένου), Αριθμό Μητρώου Ασφάλισης (άμεσα ασφαλισμένου), ΑΜΚΑ (προστατευόμενου μέλους) – για τα προστατευόμενα μέλη.

Προς αποφυγή ταλαιπωρίας των ασθενών που θα προσέρχονται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου, παρακαλούμε όπως οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι φροντίσουν, όπως οφείλουν, έγκαιρα να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες για την ηλεκτρονική θεώρηση των βιβλιαρίων τους απευθυνόμενοι για διεκπεραίωση και πληροφορίες στα ασφαλιστικά τους ταμεία.

Οποιαδήποτε δυσλειτουργία προκύψει δεν θα αποτελεί ευθύνη του Νοσοκομείου.

Γι’ αυτό πρέπει από σήμερα και κάθε μέρα όλοι οι ασφαλισμένοι να επικοινωνήσουν με τον ασφαλιστικό τους φορέα και να προβούν για το 2015, σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ των βιβλιαρίων τους.

Ο Διοικητής

Αστέριος Φαρμάκης