Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ – Εφαρμογή πράσινης ανάπτυξης στην διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων του αγροτοδιατροφικού τομέα

Eκδήλωση την Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 9.30π.μ. στο ξενοδοχείο Mediterranean Village στην Παραλία Κατερίνης

Στιγμιότυπο πλήρους οθόνης 3122014 111345 πμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Καθηγητής Δημήτρης Τριανταφύλλου, και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου καθηγητής Τμήματος Τροφίμων του ΑΤΕΙΘ Πέτρος Σαμαράς σας προσκαλεί στην εκδήλωση

«Το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ – Εφαρμογή πράσινης ανάπτυξης στην διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων του αγροτοδιατροφικού τομέα», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 9.30π.μ. στο ξενοδοχείο Mediterranean Village στην Παραλία Κατερίνης

Πρόκειται για μία ημερίδα με επίκεντρο την παρουσίαση καινοτόμων ποιοτικών και ποσοτικών μεθοδολογιών στην εφοδιαστική αλυσίδα του αγροδιατροφικού τομέα. Οι μεθοδολογίες που θα παρουσιαστούν αφορούν την εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών διαδικασιών στα πλαίσια των αρχών της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης με σκοπό την παραγωγή « πράσινων» προϊόντων. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος «ΘΑΛΗΣ».

Στην εκδήλωση, θα συμμετέχουν ερευνητές από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Η παρουσία σας θα είναι εξαιρετικά σημαντική για μας.

Για Δήλωση συμμετοχής παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 2351020940 ή mail triantafilloud@teicm.gr