Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Εκεί Πολυτεχνείο, εδώ Κατερίνη

d3b22e9be7fe362b2b3e38b4c960ce47_M

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 1973 – Αθήνα.

Στο προαύλιο του Πολυτεχνείου στην Αθήνα, στο πεζοδρόμιο και στο δρόμο, χιλιάδες φοιτητές έχουν συγκεντρωθεί και διαδηλώνουν με συνθήματα «Κάτω η χούντα», «Ψωμί, Παιδεία Ελευθερία».

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 1973 – Κατερίνη

Στα σύνορα του νομού Πιερίας σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Νέα Εποχή» – ο νομάρχης κ. Λιοτόπουλος, ο Ανώτατος Στρατιωτικός Διοικητής κ. Αγγελέτος και ο Διευθυντής Χωροφυλακής κ. Τερζής, υποδέχονται τον υφυπουργό περιφερειακό διοικητή Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρο Σαράντη. Τον συνοδεύουν στην πλατεία της Κατερίνης, όπου ο δήμαρχος της πόλης κ. Τσαλίδης, οι δήμαρχοι Λιτοχώρου, Κολινδρού και Αιγινίου, προϊστάμενοι πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, πλήθος λαού, μαθητές και μαθήτριες των Γυμνασίων της πόλης, τον καλωσορίζουν και τον επευφημούν υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του δήμου. Ο υφυπουργός της χούντας μετέφερε στο πλήθος «τον χαιρετισμόν του Πρωθυπουργού κ. Μαρκεζίνη και την διαβεβαίωσίν του ότι θα προχωρήσει εις το έργον που ανέλαβε δια να φέρει εις πέρας την αποστολήν του». Πρώτη επιδίωξη της χούντας, ήταν να λάβει «προστατευτικά μέτρα δια τους αγρότας και τα προϊόντα των». Δεύτερη επιδίωξη «να εισέλθη η χώρα εις την πολιτικήν ομαλότηταν», με εκλογές, «χωρίς να χυθή αίμα από την ανώμαλον κατάστασιν εις την Δημοκρατίαν», γράφει η εφημερίδα «Νέα Εποχή».

Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 1973 – Αθήνα

Στο Πολυτεχνείο συρρέει πλήθος κόσμου, φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές, Μεγαρείς, οικοδόμοι … Οι συγκεντρωμένοι μέσα κι έξω από το Πολυτεχνείο ξεπερνούν τις 20.000. Πέφτουν δακρυγόνα πυροβολισμοί και … οι πρώτοι νεκροί … οδοφράγματα … τραυματίες, που ξυλοκοπούνται μέχρι θανάτου από αστυνομικούς … φωτιές στους δρόμους… Τα μεσάνυχτα έρχεται η είδηση ότι τα τανκς είναι καθ” οδόν.

Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 1973 – Κατερίνη

Στο Πνευματικό Κέντρο Κατερίνης γίνεται ομιλία «επί των εορτασμώ της Ημέρας του Ελληνικού Γραμματοσήμου». Στην εκδήλωση γράφει η «Νέα Εποχή» – παραβρίσκονται «εκπρόσωποι των αρχών και των οργανώσεων, μαθηταί και μαθήτριαι των Γυμνασίων και πολύς κόσμος. Ο προϊστάμενος του Κεντρικού Ταχυδρομείου Κατερίνης κ. Χρήστος Στεφόπουλος, αναπτύξας το θέμα του δια το επιτελούμενον υπό των Ελληνικών Ταχυδρομείων έργον με πολλήν επιτυχία, εχειροκροτήθη ζωηρώς».

Σάββατο 17 Νοεμβρίου – Αθήνα

Χαράματα, συνεργεία καθαριότητας πλένουν το αίμα στην Πύλη του Πολυτεχνείου, στην αυλή και το πεζοδρόμιο. Εξαφανίζουν τα σημάδια της αιματηρής εκκένωσης του κτιρίου. Τραυματίες, εκατοντάδες, στα νοσοκομεία, κρατούμενοι, εκατοντάδες στα κρατητήρια της Ασφάλειας…

Σάββατο 17 Νοεμβρίου – Κατερίνη

Το κύριο άρθρο της εφημερίδας «Νέα Εποχή» πραγματεύεται το θέμα της συμμετοχής ή μη στις προαναγγελθείσες εκλογές του 1974. « .. Η συμμετοχή εις αυτάς είναι μάλλον επιβεβλημένη, καθόσον αυτήν την φοράν, η Κυβέρνησις Μαρκεζίνη υπόσχεται αδιαβλήτους εκλογάς …. Η συμμετοχή εις τας εκλογάς ανοίγει, εις όλας τα πολιτικάς δυνάμεις της χώρας τον δρόμον δια νομίμους δραστηριοτήτας και ομαλάς διαδικασίας δια την λύσιν των μεγάλων προβλημάτων που απασχολούν το Έθνος. Η αποχή αντιθέτως, κλείει τον δρόμον αυτόν, δια να εισέλθη η χώρα εις τη επικίνδυνον οδόν τω ν δυναμικών αναμετρήσεων συμπολιτεύσεως και αντιπολιτεύσεως, που εις την καλλιτέραν περίπτωσιν θα είναι απώλεια πολυτιμοτάτου χρόνου και εθνικών δυνάμεων εις ματαίας πολιτικάς δι΄επικράτησιν έριδας, εις την χειροτέραν δε, νέος εθνικός διχασμός και εμφύλιο πόλεμος».

Σάββατο 24 Νοεμβρίου – Κατερίνη, ο απόηχος

Στην πρώτη σελίδα της βδομαδιάτικης εφημερίδας «Νέα Εποχή» καταγράφεται η ιστορία του «παρελθόντος» Σαββάτου. «Την μεσημβρίαν του παρελθόντος Σαββάτου, μετά τα γνωστά γεγονότα Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πατρών, εκηρύχθη Στρατιωτικός Νόμος εις όλην την χώραν. Το έκτακτον γεγονός ανήγγειλεν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Γ. Παπαδόπουλος, όταν απηύθυνε το σχετικόν διάγγελμά του από τους σταθμούς τηλεπικοινωνιών προς τον Ελληνικόν λαόν. Τα αυστηρά απαγορευτικά μέτρα της κυκλοφορίας των πολιτών της πρώτης ημέρας, από 4.00 μ.μ εις όλας τας άνω των 5000 κατοίκων πόλεις, ήρθησαν την επομένην δι” όλας τα πόλεις, πλήν Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαϊας. Τας επομένας ημέρας τα μέτρα χαλαρωθέντα περισσότερον, κατηργήθησαν και εις την Θεσσαλονίκην και Αχαϊαν, ήδη διατηρούνται μόνον εις τα Αθήνας, όπου η κυκλοφορία παρετάθη από 05.00′ μέχρι 01.00΄ώρας. Κατά κυβερνητικάς ανακοινώσεις ο Στρατιωτικός Νόμος θα αρθή συντόμως, μετά την πλήρην εμπέδωσιν της τάξεως και ασφαλείας εις την ΄χωραν, η δε Κυβέρνησις Μαρκεζίνη θα προχωρήση απαρεγκλίτως εις τη εφαρμογήν του εξαγγελθέντος προγράμματός της περι αδιαβλήτων εκλογών. Οι ένοχοι παραβάσεως εκδοθεισών στρατιωτικών διαταγών εις εφαρμογήν του Στρατιωτικού Νόμου παραπέμπονται εις τα έκτακτα στρατοδικεία. Ήδη, κατά την πρώτην εβδομάδα, έχουν καταδικασθή 13 άτομα εις φυλάκισιν μέχρι 5 ετών και 6 μηνών. Μεταξύ αυτ’ών ποεριλαμβάνονται και πρόσωπα υποπεσόντα εις αγορανομικά αδικήματα».