Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΚΜ ΓΙΑ ΤΟ 2015 ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η κ. Αηδονά κάλεσε όλες τις παρατάξεις να ψηφίσουν τον προτεινόμενο προϋπολογισμό και να συμβάλουν στην αποτελεσματική κατανομή των διαθέσιμων πόρων. «Με το σύνολο αυτό των πιστώσεων θα κληθούμε τότε κυρίως να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας κατά την κατάρτιση των Προγραμμάτων Έργων του 2015. Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι απαραίτητη η συμβολή όλων των παρατάξεων και όλων των συναδέλφων ώστε με εποικοδομητικό διάλογο και ρεαλιστικές προτάσεις να καταλήξουμε στη βέλτιστη κατανομή των περιορισμένων, αλλά όχι και ασήμαντων πόρων, στα έργα που θα συμπεριληφθούν στα προγράμματα, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», κατέληξε η κ. Αηδονά.