Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Να λύσουν και όχι να δημιουργήσουν προβλήματα οι δασικοί χάρτες

Άμεση λήψη νομοθετικών πρωτοβουλιών για τους δασικούς χάρτες ζητά το ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας

1

270.000 στρέμματα με γεωργική χρήση εμφανίζονται δασικές εκτάσεις, σε Πιερία, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Την άμεση λήψη νομοθετικών πρωτοβουλιών για τους δασικούς χάρτες, ώστε να ξεπεραστούν βασικές αδυναμίες, που σχετίζονται με την ανάρτησή τους, ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με επιστολή του προς τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο, στην οποία παρουσιάζονται και τα βασικά συμπεράσματα των εκδηλώσεων σχετικής θεματολογίας στη Βόρεια Ελλάδα (οι εκδηλώσεις συνδιοργανώθηκαν με το ΓΕΩΤΕΕ και τους κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους).

Όπως υπογραμμίζεται στην επιστολή η ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών, που έχουν συνταχθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά και η προκήρυξη και σύνταξη των χαρτών για το υπόλοιπο 50% της χώρας που λείπουν, είναι αυτονόητες διαδικασίες. Ωστόσο, κατά την ανάρτησή τους αναδεικνύονται προβλήματα, που έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων με την αποκάλυψη εκτάσεων, που μέχρι σήμερα είχαν γεωργική χρήση, ήταν ενταγμένες στο σύστημα επιδοτήσεων και παρόλα αυτά παρουσιάζονται στους δασικούς χάρτες ως δασικές. Στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής, οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται συνολικά σε 270.000 στρέμματα. Πρόβλημα αποτελούν ακόμη η αποκάλυψη εκτάσεων που παλαιότερα είχαν γεωργική χρήση και σήμερα χαρακτηρίζονται ως δάση (όπως στις προαναφερόμενες τρεις ΠΕ), καθώς και οι χονδροειδείς αποτυπώσεις δασικών θεσμικών γραμμών με λεκτικό μόνο τρόπο χωρίς τις σχετικές οριοθετήσεις επί χάρτου (π.χ. ευρύτερες αναδασωτέες εκτάσεις που περιλαμβάνουν και γεωργικές καλλιέργειες ή άλλες υποδομές). Στις τρεις ΠΕ ανέρχονται σε 300.000 στρέμματα. Επιπρόσθετα, το μικρό και σχεδόν απαγορευτικό διάστημα κατάθεσης αντιρρήσεων αποτελεί “αγκάθι”, όπως και το ύψος του τέλους αντίρρησης που σε μερικές περιπτώσεις είναι δυσβάσταχτο και για τους μικρούς και για τους μεγάλους ιδιοκτήτες (ΟΤΑ). Πολλαπλά προβλήματα, τέλος, εκτιμάται ότι θα ανακύψουν λόγω των ανεξάρτητων διαδικασιών κτηματογράφησης και Δασικών Χαρτών Λαμβανομένων υπόψη των αδυναμιών που παρατηρούνται, το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει την άμεση λήψη εκ μέρους της πολιτείας νομοθετικών πρωτοβουλιών, που εστιάζουν στα εξής επίπεδα: -Να δοθεί η δυνατότητα για τις γεωργικές εκτάσεις που φαίνονται ως δασικές (ΔΑ στον δασικό χάρτη) και έχουν ενταχθεί στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και ιδιοκτησιακά ανήκουν στο Δημόσιο: -να μην κατατίθεται αντίρρηση από τον γεωργό / ιδιοκτήτη -να δίδεται χρόνος για την υπαγωγή της έκτασης στην διαδικασία εξαγοράς ή αλλαγή χρήσης με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία -να απλουστευτούν οι διαδικασίες εξαγοράς, αλλαγής χρήσης και να μειωθούν τα τιμήματα (τίμημα εξ αγοράς και περιβαλλοντικό τέλος) -αυτές οι εκτάσεις να έχουν μόνο γεωργική χρήση -Να δοθεί η δυνατότητα για τις γεωργικές εκτάσεις που φαίνονται ως δασικές (ΔΑ στον δασικό χάρτη) και έχουν ενταχθεί στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και ιδιοκτησιακά ανήκουν στους ΟΤΑ: -να μην κατατεθεί αντίρρηση -να απαλλαγούν οι ΟΤΑ από το περιβαλλοντικό τέλος αλλαγής χρήσης -αυτές οι εκτάσεις να έχουν ΜΟΝΟ γεωργική χρήση -Ο σαφής προσδιορισμός των γεωργικών η άλλων εκτάσεων (κατοικιών, κτισμάτων, εγκαταστάσεων κλπ) που εξαιρούνται της αναδάσωσης μιας περιοχής, πρέπει να γίνει με μέριμνα και ευθύνη της πολιτείας και άρα πρέπει αυτές οι περιοχές να εξαιρεθούν προσωρινά της ανάρτησης και να αναρτηθούν μόλις η πολιτεία λύσει αυτό το θέμα. -Τα θέματα της οριστικής οριοθέτησης των οικισμών (εγκεκριμένων ή μη) και της εκτός σχεδίου δόμησης να δρομολογηθούν άμεσα, προκειμένου οι πολίτες μας να γνωρίζουν τι θα γίνει με την ιδιοκτησία τους. -Αντί της βεβαίωσης από την υπηρεσία για το αν ένα γεωτεμάχιο είναι εντός οικισμού (εντός σχεδίου) ή εντός διανομής του Υ.Γ., να βεβαιώνεται αυτό από αρμόδιο μηχανικό, στο πλαίσιo της δήλωσης του ν. 651/77. -Να υπάρξει δραστική μείωση των τελών αντίρρησης. -Να δοθεί παράταση τεσσάρων μηνών στον χρόνο υποβολής αντιρρήσεων (δηλαδή έξι μήνες συνολικά). Σημειώνεται ότι, μετά την αποστολή της επιστολής, ανακοινώθηκε η βελτιωτική νομοθετική αλλαγή, στην οποία προχώρησε το ΥΠΕΝ, παρατείνοντας σε 105 μέρες, από 60 που προβλεπόταν αρχικά, το δικαίωμα ενστάσεων για τους δασικούς χάρτες. -Να γίνει ενοποίηση και χρονική ταύτιση των διαδικασιών υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας (που γίνεται στο πλαίσιο της κτηματογράφησης) με αυτή των αντιρρήσεων επί των Δασικ ών Χαρτών. “Το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα σε εξέλιξη στη χώρα μας και ένα δυνάμει σοβαρό αναπτυξιακό εργαλείο, για του οποίου την άρτια ολοκλήρωση είναι απαραίτητη η κύρωση των δασικών χαρτών. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ στηρίζοντας το μεγάλο αυτό έργο και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις του” καταλήγει η επιστολή. Στο μεταξύ, στη διάρκεια εκδήλωσης του ΤΕΕ για τους δασικούς χάρτες, παρουσία και του Σωκράτη Φάμελλου, ο Γιώργος Στασινός τόνισε ότι: «το ΤΕΕ θα πρωτοστατήσει μέχρι τέλους στην επίλυση των προβλημάτων, που ανέδειξε η ανάρτηση των δασικών χαρτών» και πρότεινε να συνδεθεί η ανάπτυξη της χώρας με την πρωτοβουλία της Συνταγματικής αναθεώρησης. Τόνισε επίσης πως «όταν συζητηθεί το θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος, ενδεχομένως όπου χρειάζεται να αναθεωρηθούν και να υπάρχουν αλλαγές στα άρθρα, στα αντίστοιχα άρθρα, στο άρθρο 24, στο 117, σχετικά με τις αεροφωτογραφίες [...] Δεν λέω να μην υπάρχει αναφορά στις αεροφωτογραφίες του ’45 αλλά όπου δημιουργείται κάποιο πρόβλημα θα πρέπει να μην προσκρούουμε στο Σύνταγμα και να βρούμε λύση σ’ αυτό” πρόσθεσε.